Premiul secțiunii „Carte de arhitectură”

Marginalia. Limits within the Urban Realm. (Studies of History and Theory of Architecture, 2017)

Autor: arh. Ana Maria ZAHARIADE – editor / Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”
Colaboratori: Editori asociați: Ilinca PĂUN CONSTANTINESCU (coordonator volum), Kázmér KOVÁCS, Daniela CALCIU, Radu PONTA, Toader POPESCU
Editori asistenți: Celia GHYKA, Miruna STROE
Corectură în engleză: Magda TEODORESCU
Grafică: Radu PONTA
Sit internet: Andra PANAIT, Valentin UNGUREANU

Revista a fost fondată în 2013 și concepută ca o publicație integral în limba engleză (cu rezumate extinse în limba română), cu o înaltă ținută științifică. Au fost, astfel, create premisele unei largi recunoașteri internaționale și ale unei indexări / cotări în bazele de date științifice international. Indexarea în Arts and Humanities Citation Index este cea mai prestigioasă indexare pe plan mondial pe care o poate obține o revistă cu profilul științific al sITA.
Primele cinci numere, „Printed in Red. Architectural Writings during Communism” (2013), „Indigenous Aliens. Mediators of Architectural Modernity” (2014), „De Urbanitate. Tales of Urban Lives and Spaces” (2015), „Marginalia. Architectures Of Uncertain Margins” (2016) și, respectiv, „Marginalia. Limits within the Urban Realm” (2017), s-au bucurat de o largă participare internațională și au fost foarte bine primite de comunitatea de specialitate.
„Marginalia. Limits within the Urban Realm” examinează orașele din perspectiva diferitelor margini care coexistă sau se ciocnesc pe propriile teritorii, concentrându-se asupra rolului pe care arhitectura îl joacă sau l-a jucat în legătură cu aceste limite.

Alte lucrări cu aceiaşi autori:

Ediţia 2015, secţiunea carte de arhitectură
Indigenous Aliens. Mediators of Architectural Modernity
arh. Toader POPESCU, arh. Ana Maria ZAHARIADE, arh. Miruna STROE, arh. Radu PONTA, arh. Ilinca PĂUN CONSTANTINESCU, arh. Daniela CALCIU, arh. Monica SEBESTYEN, Magda TEODORESCU, arh. Horia Radu MOLDOVAN, urb. Andreea UDREA, arh. Irina CALOTĂ, arh. Gabriela TABACU, arh. Tudor ELIAN, arh. Irina BĂNCESCU, Kázmér KOVÁCS
Ediţia 2012, secţiunea carte de arhitectură
Nominalizare
Arhitectura în proiectul comunist. România 1944-1989
arh. Ana Maria ZAHARIADE
Ediţia 2010, secţiunea carte de arhitectură
Nominalizare
Simptome de tranziție, vol I
arh. Ana Maria ZAHARIADE
Ediţia 2010, secţiunea carte de arhitectură
Nominalizare
Simptome de tranziție, vol II
arh. Ana Maria ZAHARIADE
Ediţia 2008, secţiunea carte de arhitectură
Nominalizare
Spațiul public și reinserția socială a proiectului artistic și arhitectural (2)
arh. Ana Maria ZAHARIADE
Ediţia 2008, secţiunea carte de arhitectură
Cercetare 1990-2007: Dep de Ist. & Teoria Arhit și Conservarea Patrimoniului
arh. Ana Maria ZAHARIADE
Ediţia 2008, secţiunea carte de arhitectură
București stop-cadru!
arh. Ana Maria ZAHARIADE
Ediţia 2008, secţiunea carte de arhitectură
stART dâmbovița
arh. Ana Maria ZAHARIADE, arh. Irina BĂNCESCU