ro | en
  • Mențiune

Timișoara - Capitala liniilor de fugă

Autori: arh. Arpad Zachi – editor, arh. Vladimir Vinea – coordonator si autor al textelor critice / Fundația Arhitext Design
Colaboratori: Redactori: Mihai Medvedovici, Bogdana Popa, Laura Săbău-Tătar
Machetare și tehnoredactare: Bogdana Popa
Design: Faber Studio
Traduceri: WeTranslate, Ilinca Pop
Tipărit de: Master Print Super Offset

Comentariul autorului

Fundația Arhitext Design continuă demersul de explorare critică a arhitecturii contemporane din România. Liniile de fugă pornesc acum din Banat. Istoria este cea care ne indică traseul: alături de București, Timișoara a fost locul în care, imediat după 1989, a început reconstruirea culturii profesionale. Mai mult însă decât în alte centre ale arhitecturii românești, aici lucrurile s-au așezat în spiritul unei continuități istorice, atât în raport cu trecutul recent, cât și cu durata lungă a istoriei. Fasciculele tematice surprinse se ramifică și se reunesc, se intersectează, se împletesc și se suprapun, de-a lungul celor 28 de ani scurși de la Revoluție. Cu moderație și căutând măsura justă a gestului arhitectural, operele ne vorbesc în moduri diferite despre tensiunile inerente și despre posibilitățile mereu amânate ale modernității. O fac însă adesea cu o dezarmantă seninătate. Pentru cultura timișoreană, a fi modern este tot ce poate fi mai autentic, mai firesc și mai tradițional.
Cuprins:
1. Între modele [modernism în postmodernitate]
2. În interiorul modelului [modernism în postmodernitate]
3. Tectonică și construire
4. Locuind materialul
5. Interiorul suprafeței [către o nouă estetică]
6. Nostalgia între tradiție și postmodernism
7. Reinventarea orașuluiAlte lucrări cu aceiași autori: