Mențiune

Timișoara - Capitala liniilor de fugă

Autori: arh. Arpad ZACHI – editor, arh. Vladimir VINEA – coordonator si autor al textelor critice / Fundația Arhitext Design
Colaboratori: Redactori: Mihai Medvedovici, Bogdana Popa, Laura Săbău-Tătar
Machetare și tehnoredactare: Bogdana Popa
Design: Faber Studio
Traduceri: WeTranslate, Ilinca Pop
Tipărit de: Master Print Super Offset

Fundația Arhitext Design continuă demersul de explorare critică a arhitecturii contemporane din România. Liniile de fugă pornesc acum din Banat. Istoria este cea care ne indică traseul: alături de București, Timișoara a fost locul în care, imediat după 1989, a început reconstruirea culturii profesionale. Mai mult însă decât în alte centre ale arhitecturii românești, aici lucrurile s-au așezat în spiritul unei continuități istorice, atât în raport cu trecutul recent, cât și cu durata lungă a istoriei. Fasciculele tematice surprinse se ramifică și se reunesc, se intersectează, se împletesc și se suprapun, de-a lungul celor 28 de ani scurși de la Revoluție. Cu moderație și căutând măsura justă a gestului arhitectural, operele ne vorbesc în moduri diferite despre tensiunile inerente și despre posibilitățile mereu amânate ale modernității. O fac însă adesea cu o dezarmantă seninătate. Pentru cultura timișoreană, a fi modern este tot ce poate fi mai autentic, mai firesc și mai tradițional.
Cuprins:
1. Între modele [modernism în postmodernitate]
2. În interiorul modelului [modernism în postmodernitate]
3. Tectonică și construire
4. Locuind materialul
5. Interiorul suprafeței [către o nouă estetică]
6. Nostalgia între tradiție și postmodernism
7. Reinventarea orașului

Alte lucrări cu aceiaşi autori:

Ediţia 2018, secţiunea Carte de arhitectură
Consonanțe. Semnificația arhitecturală după crizele științei moderne
arh. Arpad ZACHI, arh. Alberto PEREZ-GOMEZ, Aura PANDELE
Ediţia 2017, secţiunea Cercetări și viziuni prin arhitectură – carte de arhitectură
Drifting Architecture
Ionuț BUTU, Mălina CONȚU, arh. Arpad ZACHI, arh. Vladimir VINEA, Dana MILEA, Mihai ZACHI, arh. Andrei MĂRGULESCU, Bogdan GHIU
Ediţia 2015, secţiunea carte de arhitectură
Entropie, volatilitate
arh. Andreea Livia IVANOVICI, arh. Arpad ZACHI
Ediţia 2015, secţiunea carte de arhitectură
Antropofagia Arhitecturii Braziliene
arh. Arpad ZACHI
Ediţia 2012, secţiunea carte de arhitectură
Fluențe - Arhitectura Europei Centrale și de Est
arh. Arpad ZACHI
Ediţia 2010, secţiunea carte de arhitectură
După 20 de ani
arh. Arpad ZACHI
Ediţia 2008, secţiunea carte de arhitectură
Provocările modernității târzii
arh. Arpad ZACHI
Ediţia 2008, secţiunea carte de arhitectură
Eseuri de urbanism și arhitectură (Vol 1 – Sub semnul paradoxurilor, Vol II – Sâmburele care face să crească)
arh. Arpad ZACHI
Ediţia 2007, secţiunea carte de arhitectură
Nominalizare
FARMECUL DISCRET AL ARHITECTURII – MONOGRAFIE ARH. RADU MIHĂILESCU
arh. Arpad ZACHI