ro | en
Pinacoteca Mânăstirii Căldărușani, județul Ilfov

Pinacoteca Mânăstirii Căldărușani, județul Ilfov

Autori: dr. arh. Ruxandra Nemțeanu
RUXANDRA NEMȚEANU B.I.A.-S.R.C.V.M.I.

Colaboratori: Arhitectură - arh. Cristina Miclea, arh. Diana Doican, arh. Irina Nemțeanu/ Structură - ing. Laurențiu Spoială, ing. Șerban Median/ Antreprenor general - Aedificia Carpați - ing. Petre Badea, ing. Tania Preda și echipa Arcada/ Diriginți șantier - ing. Simona Tacu, ing. Dănuț Trandafir

Beneficiar: Beneficiar de investiție: Institutul Național al Patrimoniului, Beneficiar de folosință: Mânăstirea Căldărușani

Comentariul autorului

Mănăstirea Căldăruşani, construită de Matei Basarab pe o peninsulă în Balta Căldăruşanilor, a devenit locul de exil a lui Ghenadie Petrescu, fost mitropolit ai Ungrovlahiei, caterisit pentru dispute confesionale, în anul 1895. A rămas stareț al mănăstirii Căldărușani, unde și-a amenajat locuința într-o clădire peste o pivniță de secol XVIII. În anul 1911, Le Corbusier în cadrul unui periplu blacanic îl vizitează pe fostul mitropolit Ghenadie Petrescu la mânăstire. Arhitectul va schița impresionat planul casei monahale, care adăpostea o întreaga colecție de portrete ale unor înalți prelați. Acesta va deveni monument istoric și va fi organizată într-o Pinacotecă, restaurată între anii 2003-2018.

Alte lucrări cu aceiași autori: