ro | en
Restaurarea și punerea în valoare a Muzeului Dr. Minovici București
precum și revitalizarea incintei istorice
  • Premiul Primăriei Municipiului București

Restaurarea și punerea în valoare a Muzeului Dr. Minovici București precum și revitalizarea incintei istorice

Autori: prof. dr. arh. Virgiliu Polizu, arh. Ruxandra Căpățână, arh. Mircea Căpățână
Polarh Design

Colaboratori
Structură: dr. ing Lucian Soveja
Instalații: dr. ing Radu Polizu, ing. Mircea Petrovan, ing. Florin Popa
Executant: Palex Construcții&Instalații SRL

Beneficiar: Municipiul București

Comentariul autorului

Muzeul Dr. Nicolae Minovici este conceput în stil neoromânesc, pe structura planimetrică a unei locuinţe, cu scopul de a adăposti colecţia de obiecte de artă populară. Utilizând mijloacele moderne a fost posibilă nu numai protecţia monumentului dar şi valorificarea acestuia în relaţie cu incinta istorică şi cu contextul urban favorabil, rezultând un ansamblu reintegrat în circuitul social, cultural şi economic urban, fără a schimba caracterul monumentului şi stilul arhitectonic, intervenţiile fiind în spiritul regulilor restaurării şi a conservării monumentelor.

Alte lucrări cu aceiași autori: