ro | en

BIROURI "HSR"

București, România
Autori: arh. Sergiu - Cătălin Petrea, arh. Cristina Petrea, arh. Sabrina Ene / TECTO Arhitectura
Colaboratori: arh. Sebastian Apostol
arh. Tania Băncilă

Comentariul autorului

Biroul HSR a plecat de la premiza reprezentării spiritului companiei și a aplecării acesteia către natură, spirit catre sa prevaleze chiar și în birourile dedicate administrației. Astfel, unul dintre elementele esențiale a fost recursul la imaginea pădurii și a copacilor, care apare cu recurență în diversele spații ale amenajării. În funcție de viitoarea utilizare a încăperilor, s-a preferat folosirea propriu-zisă a lemnului sau a unor materiale moderne care să invoce, insă, luminișul, spre exemplu. Astfel, centrul opac al birourilor open-space, unde de află bucătăria și două săli de întrunire, este îmbrăcat în șipci de lemn, care mimează trunchiurile arborilor în desișul pădurii. Ambele camerele de ședință, niște scorburi în acest spațiu utilitar central, au pereți pe care se regăsesc tapete autocolante cu fotografii ale pădurii. În jurul acestui nod, se răsfiră spațiile de lucru, deschise către lumina din exterior, unde mobilierul și vopsitoria pereților se completează într-o imagine care subliniază modernitatea activității. Un alt punct de interes al amenajării este recepția, aflată în imediata vecinătate a intrării. Aici, pe lângă tema comună a riflajului de șipci, apare un perete de licheni urbani, încă o referință la elemetele vegetale ale pădurii.



Alte lucrări cu aceiași autori: