ro | en
Muzeul Ținutul Pădurenilor

Muzeul Ținutul Pădurenilor

Autori: arh. Sergiu - Cătălin Petrea, arh. Sabrina Ene - Butnariu, arh. Sebastian - Ștefan Apostol, arh. Dan - Alexandru Roșu, arh. Diana - Elena Neagoe
Birou de proiectare: TECTO arhitectura

Colaboratori:
Beneficiar: Asociația Română pentru Dezvoltare Locală Durabilă

Comentariul autorului

Arhitectura județului Hunedoara are un caracter unitar, remarcat prin folosirea unor tehnici constructive, tipologii arhitecturale și materiale similare, care combinate alcătuiesc compoziții armonioase. Totuși, la nivel local se remarcă anumite particularități ce țin de zona geografică, istoria locului și considerente folclorice ce duc la identificarea a șase zone geografice cu valori și tradiții comune: Țara Hațegului, Ținutul Orăștiei, Valea Jiului, Valea Mureșului de Jos, Țara Zarandului și Ținutul Pădurenilor. Pentru aceasta regiune prezentată la urmă, Ținutul Pădurenilor, am avut inițiativa propunerii la nivel local a unui muzeu care să adune și să reprezinte cât mai fidel posibil caracteristicile locale, subliniate sub forma unei gospodării tradiționale locale din satul Plosca, județul Hunedoara. Prin urmare, din punct de vedere volumetric și arhitectural, vor fi respectate atât spiritul și contextul locale, sistemul și tehnicile constructive, precum și tipologia specifică a locuințelor și gospodăriilor tradiționale locale, punând accentul și pe recuperarea de materiale de construcție de la clădiri aflate într-o stare precară, ce astfel își continuă existența.
La nivel formal, acest ansamblu arhitectural adună în note contemporane tipologia gospodăriilor și caselor locale, fiind prezente pivnița de piatră, structura din lemn, acoperișul în patru ape, marcarea accesului, târnațul și ciocârlanii. Din punct de vedere funcțional, Gospodăria Muzeului Ținutul Pădurenilor va fi alcătuită din două corpuri - un corp de dimensiuni mai ample, conformat după aspectul bisericilor locale, cu precăderii a Bisericii de bejenie Vălari, care va cuprinde spații expoziționale, multimedia, chicinetă, birouri, și o clădire de dimensiuni mai reduse, care va cuprinde un centru de studii alcătuit din bibliotecă și un spațiu pentru ateliere și discuții.Alte lucrări cu aceiași autori: