ro | en
Lumânărar

Lumânărar

Autori: arh. Matei Eugen Stoean

Colaboratori:
Consultanți design: arh. Șerban Sturdza, arh. Tudor Elian
Executat de: arh. Andrei Tache în colaborare cu Ștefan Vasile, Alexandru Fășie, Alexandru Radu, Atelier Moldoveanu
Beneficiar: Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord
Foto: Matei Eugen Stoean

Comentariul autorului

Pe peretele de est al pronaosului bisericii ortodoxe din München, printre fresce cu chipuri de sfinți și veșminte multicolore, stă înzidită o scenă amplă, în trepte de lumini, ca un amfiteatru pe a cărei cornișă stau chiar ctitorii vechi și cei noi. Asemenea desfășurărilor ample ale obștilor de ctitori din pronaosul bisericilor de la sud de Carpați, fără a se deosebi cei vii de cei morți, și aici se strâng cu toții laolaltă, ca într-o horă, ținând macheta bisericii.

Pronaosul se luminează prin directa intervenție a celor ce vor aprinde lumânări, iar întreg cadrul se va transforma și va prinde suflare prin tremurul făcliilor – asemenea și siluetele se vor multiplica, creând cete de umbre proiectate pe fundalul curbat din alama. Aceasta e imaginea lumânărarului pe care o vom vedea în următorii ani, odată cu finalizarea picturii murale.

Lumânărarul din alamă este compus dintr-o serie de trepte, cu un tavan în pantă prin intermediul căruia se permite circulația fluxului de aer cald care e dirijată prin spatele curbelor din tablă. La baza lui se găsesc sertare pentru lumânări noi și cutii cu cheie pentru donații. Rama va fi retrasă de la fața picturii în frescă, dând senzația unei nișe săpate în zidul gros al bisericii.