ro | en
Str. Sergent Nuțu Ion 2 - locuințe colective

Str. Sergent Nuțu Ion 2 - locuințe colective

Autori: arh. Antonios Kapraras, arh. Daniela Anghel, arh. Iulian Mathé, arh. Varvara Karipidou, arh. Raluca Aldea, arh. Georgios Kapraras, arh. Alina Popescu, arh. Mariana Cârstoiu
Birou de proiectare: K-BOX Construction Design

Colaboratori:
Structura: ing. Cristian Mitruș, ing. Caterina Seliman K-BOX Construction Design
Beneficiar: ELA Cotroceni
Foto: Marius Vasile
Foto: Marius Vasile

Comentariul autorului

Clădirea de locuințe colective răspunde din punct de vedere volumetric unui context lipsit de coerență și omogenitate, într-o zonă ce amestecă țesutul rezidențial cu construcții de natură industrială și logistică. De altfel, raportarea la limite și vecinătăți a condiționat în termeni foarte rigizi și propunerea volumetrică, retragerile și forma generală a clădirii. Ca răspuns la tema de proiectare și la criteriile de eficiență necesare, corpul propus, cu o prezență pregnantă ca volum, își atenuează impactul prin materialele folosite, respectiv fațada ventilată, în nuanțe neutre, deschise, mate. În echilibru cu tratarea reținută a paletei cromatice și texturilor și având în vedere forma și înălțimea clădirii, plasticitatea fațadelor și expresia arhitecturală sunt determinate și de jocul balconelor cu balustrade fie opace, fie transparente, respectiv cu umbra acestor elemente pe planul fațadelor și cu ferestrele înalte. Proiectul reușește, în ciuda constrângerilor de natură urbanistică și comercială, să propună un tip de locuire colectivă adecvată nevoilor contemporane și categoric superioară celei din țesutul construit existent din imediata vecinătate, atingând totodată parametri ridicați de sustenabilitate.