ro | en

Consolidare și reamenajare sediu administrativ, Semănătoarea

str. Splaiul Independenței, București
Proiect: arh. Cristina Olga Gociman, arh. Octavia Popeea, arh. Claudiu Hogea
Structuri: ing. Barbu Gociman, ing. Toma Florin Voica
Instalații: ing. Dumitru Enache, ing. Cristian Ionescu

Comentariul autorului

Sediul administrativ Semănătoarea a fost construit în anii 1916-1918 pentru Arsenalul armatei, fiind o construcţie P+1E cu subsol parţial, executată din zidărie portantă de cărămidă, planşeu cu bolţişoare pe grinzi metalice peste subsol, planşeu de beton armat peste parter şi de lemn peste etaj. Conformaţia clădirii era simetrică cu circulaţia mediană, flancată de două ziduri portante de cărămidă şi compartimentări transversale tot din zidărie portantă. Imobilul era acoperit cu o şarpantă de lemn "pe scaune'' cu învelitoare de tablă. Beneficiarul a solicitat consolidarea şi amenajarea clădirii ca sediu de birouri şi de bancă prin crearea unui spaţiu interior flexibil, mansardat. Astfel, structura pe zidărie interioară portantă a fost înlocuită cu cadre de beton legate prin plăci de beton armat de pereţii exteriori. Zona corpului central, inclusiv peronul şi scara principală de acces, au fost conservate. Decoraţia faţadei a fost menţinută pe corpul central şi reconstituită pe aripile laterale.Alte lucrări cu aceiași autori: