ro | en
  • Locul III

Restaurare fațade și amenajare exterioară Camera Notarilor Publici

str. Grădina Icoanei, București
Proiect: arh. Cristina Olga Gociman

Comentariul autorului

Imobilul din strada Icoanei nr. 21 este o casă subsol-parter, construită în anii 1936-1940, în care a funcţionat din 1945 Notariatul sectorului 2, iar din 1993 Camera Notarilor Publici.

Reparaţiile şi intervenţiile succesive, mansardarea inabilă, au condus atât la deteriorarea volumului iniţial, cât şi la alterarea detaliilor. Proiectantul a propus o reconformare a golurilor mansardei care, împreună cu repoziţionarea unităţilor exterioare ale aparatelor de aer condiţionat, să recompună un nou ancadrament vertical, în extensia ancadramentelor existente. Extinderea şi refacerea copertinei de acces, modificarea deschiderii scărilor, refacerea gardului, sunt doar câteva din problemele ridicate de lucrare în ideea refacerii coeziunii sale plastice.Alte lucrări cu aceiași autori: