ro | en

Imobil locuinte

Autor: arh. Cristina Olga Gociman / BIA Cristina Olga Gociman

Comentariul autorului

Terenul de 1000 mp se situează între două străzi str. Gherghiţei şi Intrarea Gherghitei având o diferenţa de nivel de 7,37m .
Terenul este situat în zona mixtă „M3” subzonă mixtă „M3b” – situată în teritorii destructurate sau în curs de constituire, având regim de construire discontinuu (cuplat, izolat), regim de înălţime P+4 niveluri.
Reglementările cuprinse în PUZ „ Închidere Inel Median de circulaţie la zona de nord a oraşului / Autostrada Urbană PUZ şi Studii de fezabilitate – tronson Lacul Morii – Sos. Colentina” (de penetrare a autostrăzii în Bucureşti) prevăd încadrarea StrăziiGherghiţei în sistemul principal de circulaţie, de categoria I, precum şi realizarea unui prospect minimal de 28,00m, cu cedarea a 30% din teren
Imobilul are dublu acces din str. Gherghiţei şi Intrarea Gherghiţei.
La nivelul subsolurilor sunt amenajate locuri de parcare şi anexe tehnice.
La demisol, parter, etajul curent şi mansardă sunt propuse apartamente total diferite.
Conceptul obiectului este de a crea un mănunchi de 4 paralelipipede extrudate aleator, astfel încât să ofere ideea unui joc de lego, formând un conglomerat de unicate.
Proiectul se doreşte a fi un landmark – la intrarea autostrăzii în Bucureşti.Alte lucrări cu aceiași autori:

2016
viziuni și cercetări prin arhitectură