Extensie imobil existent

Autor: arh. Cristina Olga GOCIMAN / BIA Cristina Olga Gociman

Descriere sintetică a proiectului
Imobilul, format din teren în suprafața de 920mp și o clădire cu regim de inălțime P+1E+M este siuat in zona protejată 76 - Biserica Mircea Vodă - Sapienței. Conform PUZ - Zonă protejată nr.76 amplasamentul se incadrează in subzona L2b. Zona cuprinde spatele fronturilor de pe Splaiul Independenței, Bd. Națiunilor Unite și include str. Sapienței, str. Vigilenței, str. Brutus și str. Poliției fiind un fragment martor al tesutului tradițional difuz rezultat in urma operațiunilor de demolare de la jumătatea anilor 1980. Evoluția zonei este spontană și nereglementată reprezentând o porțiune din orașul premodern cu trama stradală tradițională, rectifcată la sf.secolului al XIX-lea cu o inlocuire și densificare graduală și neomogenă a fondului construit in urma amplelor operațiuni de restructurare urbană generate ca strategie de intervenție după seismul din 1977.
Prin proiect se propune consolidarea și reconfigurarea casei existente S+P+1E+M (corp A).
În colțul de NE se propune reconfigurarea unui nod de circulație care să fie comun și cu noua clădire (corp B) S+P+3E+4Er care să protejeze la parter un parcaj deschis și să aibe la etajul curent apartamente de 2 și 3 camere.

Alte lucrări cu aceiaşi autori:

Ediţia 2017, secţiunea Cercetări și viziuni prin arhitectură – intervenții și experimente de arhitectură
Ansamblu locuinte colective
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2016, secţiunea arhitectură și spațiu public – amenajări de spații publice
Amenajare zona de agrement
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2016, secţiunea viziuni și cercetări prin arhitectură
Imobil locuinte
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2015, secţiunea arhitectura temporară
Galeria Arhitecţi Români Creatori de Patrimoniu Cultural, U.A.U.I.M.
arh. Elena-Codina DUŞOIU, arh. Cristina Olga GOCIMAN, arh.int. Mihaela LAZĂR
Ediţia 2014, secţiunea studii şi proiecte
Imobil birouri şi servicii (S+P+2E+Et)
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2014, secţiunea arhitectură / locuinţe
Casa de pe deal
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2013, secţiunea studii şi proiecte
Locuinţă P+1
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2013, secţiunea imagine de arhitectură / desen
Impresii
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2012, secţiunea studii şi proiecte
Imobil birouri S+P+12E
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2012, secţiunea studii şi proiecte
Locuinţă pe deal - Talea
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2012, secţiunea arhitectură / locuinţe
Locuinţă S+P+2E str. Escalei
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2012, secţiunea imagine de arhitectură / desen
Crochiu
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2011, secţiunea studii şi proiecte
Restaurare, reabilitare castel Oteteleşanu, Măgurele
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2011, secţiunea studii şi proiecte
Catedrala Mântuirii Neamului
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2011, secţiunea arhitectură / social-culturale
Imobil de birouri 4S+P+11E – str. Olteni nr. 2 – 4, Bucureşti
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2011, secţiunea imagine de arhitectură / desen
Despre Corbusier
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2010, secţiunea arhitectură
Imobil birouri S+P+5E
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2009, secţiunea arhitectură
Imobil apartamente şi servicii – str.Polonă 89, S1, Bucureşti
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2009, secţiunea fotografie de arhitectură
Troglodit
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2008, secţiunea arhitectură
Imobil locuinţe, birouri, S+P+2E, str. Duzilor, Bucureşti
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2008, secţiunea carte de arhitectură
Arhitectura ca o arcă – ed. Capitel
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2008, secţiunea fotografie de arhitectură
Limite 172
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2007, secţiunea arhitectură
Str. FERME „M” nr.34 OTOPENI
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2007, secţiunea arhitectură
IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE S+P+4E+5(RETRAS)
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2007, secţiunea studii şi proiecte
Premiul secţiunii Studii şi proiecte
REMODELARE SPAŢIU URBAN
arh. Cristina Olga GOCIMAN, arh. Elena-Codina DUŞOIU, arh. Ana Maria VESA
Ediţia 2007, secţiunea carte de arhitectură
MANAGEMENTUL REDUCERII RISCULUI LA DEZASTRE – STRATEGII DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2007, secţiunea fotografie de arhitectură
VERNACULAR
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2006, secţiunea arhitectură
Imobil birouri şi locuinţe
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2005, secţiunea arhitectură
Locuinţă S+P+1
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2005, secţiunea amenajări interioare
Amenajare sucursală BRD Academiei
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2004, secţiunea arhitectură
Extindere locuinţă
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2004, secţiunea amenajări interioare
Amenajare sediu BCR, Sucursala Drumul Taberei nr. 82
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2004, secţiunea restaurări
Consolidare şi reamenajare sediu administrativ, Semănătoarea
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2003, secţiunea arhitectură
Imobil birouri şi spaţii comerciale
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2003, secţiunea arhitectură
Imobil birouri şi spaţii comerciale
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2003, secţiunea amenajări interioare
Amenajare sediu CRIBA DESIGN
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2003, secţiunea amenajări interioare
Amenajare sediu BCR
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2003, secţiunea restaurări
Locul III
Restaurare faţade şi amenajare exterioară Camera Notarilor Publici
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2003, secţiunea publicaţii
TIPOLOGIA HAZARDULUI ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ
arh. Cristina Olga GOCIMAN

2016
viziuni și cercetări prin arhitectură