ro | en

UAUIM: Repertoire- 150 ani de învățământ superior de arhitectură

Autor: arh. Anca Mitrache / Editura Universitară „Ion Mincu” București
Colaboratori: Tehnoredactare: drd. arh. Oana Anca Abalaru
Coperta: stud. arh. Ionescu Lupeanu Marcel Sebastian
Traducere: conf. dr. arh. Anca Mitrache

Comentariul autorului

În ultima perioadă de timp informația legată de arhitectura românească a devenit mai densă, și totuși parcă prea puțin s-a vorbit despre locul unde germenii breslei au apărut – Școala de Arhitectură “Ion Mincu” București.
“UAUIM:Repertoire” este o scurtă prezentare a unei bogate activități, în sfera știintifică și culturală, plecând de la conferințe, expoziții, simpozioane, ceremonii și distinctii primite de școală și reprezentanții săi, dar și acordări de titluri onorifice și medalii unei serii de personalități marcante ale arhitecturii moderne. Nume sonore ale arhitecturii contemporane: Kisho Kurokawa, Tadao Ando sau Alvaro Siza au reunit în sălile neîncăpatoare ale școlii de ieri și de azi, studenti și profesori – arhitecti și învățăcei – ce au avut curajul, fie și numai pentru câteva momente, să rupă lanțul inerției și al conformismului și să imagineze schimbări radicale în gândirea și practica de arhitectură.
Aceasta ilustrare prezintă tributul câtorva profesori și apropiati ai școlii care prin talentul, efortul, ambiția și entuziasmul lor au facut posibil întruparea unor năzuințe, altfel născute și menite să rămână în eter.Alte lucrări cu aceiași autori: