ro | en

Clădire birouri

bd. Nicolae Grigorescu, sector 3, București
Proiect: arh. Georgică Mitrache, arh. Anca Mitrache, arh. Vasilica Bondor Negraru, arh. Liviu Brad
Structuri: ing. Vasile Grigoraș
Antreprenor: PROFESIONAL EUROBUILDING
Beneficiar: GEOMIN CONSTRUCT

Comentariul autorului

Natura programului obligă proiectanţii la o determinare foarte clară a naturii volumului în relaţie cu funcţiile sale interioare. Acestui proces de evaluare a rezervelor de spaţiu interior în relaţie cu imaginea exterioară a volumului îi urmează o a doua fază de conturare clară a spaţiilor şi volumului. De aici decurge forma, volumetria, structura portantă, înălţimea liberă şi condiţiile de vizibilitate, acustice şi de circulaţie, configuraţia faţadelor, alegerea materialelor. Schema funcţională a unei clădiri pentru birouri de proporţii relativ reduse, cum este cea a firmei de construcţii în cauză, vizează punerea în evidenţă a unor zone funcţional-spaţiale recognoscibile cu uşurinţă. La parter se găsesc birourile directorilor şi sala de şedinţe. Accesul principal şi cel de serviciu sunt amplasate în zone separate în legătură cu părţile funcţionale de care sunt legate. Din exterior, repartiţia volumelor şi structura celor două volume compuse susţin ideea conlucrării a trei elemente: birourile şi sălile de conferinţe legate prin intermediul celui de-al treilea element, cel al mişcării şi al luminii.Alte lucrări cu aceiași autori: