ro | en
  • Mențiune

Dincolo de centru. Politici de locuire în București (1910-1944)

Autor: arh. Irina Calotă
Colaboratori: Prefață: Nicolae Lascu
Editare și grafică: Emilia Țugui
Traducere în limba engleză: Cătălin Coțoiu

Comentariul autorului

Cartea investighează o filă importantă din istoria urbană românească, cu accent pus pe modul în care au apărut și au fost implementate primele măsuri ce au încercat să răspundă problemelor generate de locuirea de masă și de criza din domeniul imobiliar. Scopul principal al cercetării constă în clarificarea modului în care locuirea de masă și periferia s-au definit ca subiecte ale preocupărilor teoretice, arhitectural-urbanistice și politice și a efectelor pe care aceste abordări le-au avut asupra mediului urban. Modul în care administrația s-a confruntat cu aceste teme a variat de-a lungul timpului, evoluând de la o ignorare aproape totală către conștientizarea problemelor pe care dezvoltarea necontrolată a terenurilor de la marginea orașelor le puteau genera pe termen lung și culminând cu asumarea acestor dezvoltări ca parte consistentă - poate chiar prioritară - a politicilor urbane. Efectele spațiale ale politicilor de locuire au avut puterea de a schimba fața periferiei, prin generarea unui țesut planificat, format din fragmente urbane dezvoltate pe baza regulilor moderne, deceniile dezbătute în acest volum fiind martorele procesului complex de naștere a periferiei moderne.Alte lucrări cu aceiași autori: