ro | en
Consolidare, restaurare cu integrare în circuit turistic – Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Ocnele Mari
Premiul secțiunii „Arhitectură construită / arhitectură și patrimoniu”

Consolidare, restaurare cu integrare în circuit turistic – Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Ocnele Mari

Autori:
sef proiect complex: arh. Constanța Carp – expert atestat M.C. nr. 0029 – nr
șef proiect: arh. Smaranda Baciu, nr
arh. Daniel Baciu – nr
arh. Raluca Alexandru
Birou de proiectare: S.C. Remon Proiect S.R.L.

Colaboratori:
Structura:
ing. Mihai Biriș – specialist atestat M.C.
ing. Lucia Giosan
ing. Rodica Donighievici – expert atestat M.C.
ing. Elena Pagu – specialist atestat M.C.

Restaurare pictură:
S.C. Faber Studio S.R.L.
Maria Dumbrăvician – specialist atestat M.C. nr. 119S

Instalații:
ing. Gheorghe Păunescu – expert atestat M.C.

Execuție:
S.C. Carolin S.R.L. – ing. Ion Stătică, ing. Ștefan Stătică

Beneficiar:
Parohia Ocnele Mari

Comentariul autorului

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Ocnele Mari, județul Vâlcea a fost ctitorită în sec. XVI de către domnitorul Radu de la Afumați. Datorită vechimii și calităților sale arhitecturale și de pictură este un monument valoros înscris pe Lista Monumentelor Istorice din România, cod VL-II-m-B-09840.
Biserica a trecut prin mai multe etape constructive. Inițial era un corp de mici dimensiuni – plan în formă de cruce, arhitectură simplă. Era compus din altar, naos, pronaos și o turlă din lemn peste naos. Ulterior, în anul 1746, au avut loc noi intervenții - extindere spre vest cu un pridvor spațios, cu o a doua turlă, de formă dreptunghiulară, tot din lemn, cu rol de turn-clopotniță.
Solul argilos dificil pe care a fost construită biserica a impus ridicarea unor ziduri de sprijin pentru teren alcătuite din bolovani de râu. Pereții, bolțile și arcele bisericii au fost construite din zidărie de cărămidă de epocă cu mortar pe bază de var și nisip iar structura turlelor și scările de acces către turle din lemn. Pereții aveau o grosime de 65-110cm.
Inscripțiile descoperite indică 1809, anul unor lucrări de pictură importante, realizate în tehnicile arriccio și intonaco.
În anul 1940, din cauza marelui cutremur, structura de rezistență a fost grav avariată. Biserica a fost abandonată și a urmat confruntarea cu fenomene agresive de degradare foarte profundă. Cutremurele și fenomenele meteorologice au produs pierderi dintre cele mai grave, astfel că a ajuns în pragul colapsului.
În 2016 a început restaurarea cu reconstituirea volumetrică a ruinelor bisericii.
Lucrările au constat în:
- consolidarea infrastructurii și suprastructurii bisericii
- refacere turn clopotniță și refacere turlă pronaos – ambele pe structura ușoară din lemn tencuită, pe o bază din elemente beton armat și zidărie
- restaurarea paramentului din cărămidă (după consolidare) - curățare tencuieli, înlocuire cărămizi deteriorate, rerostuire zidărie
- refacerea și completarea zidăriei perimetrale
- restaurare pictură interioară
- executare tencuieli interioare pe arcele și bolțile din cărămidă realizate conform martorilor;
- hidroizolație orizontală și verticală pentru eliminarea umidității de capilaritate
- aplicare tencuială driscuită la exterior diferențiată ca textură și culoare pentru evidențierea etapelor constructive
- reparare soclu cu același tip de cărămidă și tencuială cu adaos hidrofob;
- repararea scării turnului clopotniță
- refacere pardoseală din dale de piatră
- refacere șarpantă integral cu invelitoare din tablă de cupru și streașină aparentă din stejar
- refacere tâmplării din lemn stratificat de stejar
- dotări pentru persoane cu dizabilități locomotorii, vizuale, auditive
- prevederea instalațiilor aferente – electrice, paratrăsnet, încălzire electrică prin pardoseală
- consolidare zid de sprijin incintă
- sistematizarea verticală a terenului cu realizarea pantelor de scurgere a apelor
- amenajarea trotuarului și aleilor
- realizarea împrejmuirii și porților de acces din lemn de brad, cu balustradă pe coronamentul zidului de sprijin
- instalații exterioare de iluminat arhitectural
Intervenția respectă straturile construcției bisericii și, pe parcursul procesului de restaurare, elementele valoroase ale bisericii au fost protejate, pictura murală fiind, poate, cel mai spectaculos martor al istoriei acestui monument. Biserica și-a recuperat integritatea structurală și volumetrică pe care a avut-o în secolele trecute.2020
Arhitectură construită
Arhitectură și patrimoniu