ro | en
Oameni la lucru în casele lor
  • Premiul secțiunii „Cercetare prin arhitectură / carte de arhitectură” (ex aequo)

Oameni la lucru în casele lor

Autori:
Editori: Ștefan Ghenciulescu, Dorothee Hasnaș, Andreea Drăghicescu
Autori: Mihai Duțescu, Cătălina Frâncu, Ștefan Ghenciulescu, Dorothee
Hasnaș, Dorothea Nicolescu, Miklós Péterffy, Ilinca Pop, Irina Tulbure, Costin Zamfir
Birou de proiectare: Zeppelin + ISG Studio

Colaboratori:
Publicație editată de către Editura Universitară „Ion Mincu”, în parteneriat cu Asociația Zeppelin și SG Studio.
Reportaje fotografice: Laurian Ghinițoiu, Corneliu Grigoriu, Dragoș Lumpan, Andrei Mărgulescu, Cristian Oprea, Sabin Prodan, Marius Vasile
Design grafic: Radu Manelici
DTP: Aurelian Ardeleanu
Corectură: Dușa Udrea‑Boborel
Redesenare și reconstituire planuri, cercetare: Matei Barbu, Gabriela Bilan, Cristina Ciobanu, Andrei Culinescu, Andra Ghenoiu, Alexandra‑Caragiu Gheorghiță, Alexandra Iosif, Andrei Ivanovits, Andreea Manea, Cezara Matei, Flavia Nechițelea, Rora Paliga, Theodora
Popescu, Sorin Olteanu, Martha Robănescu, Andrada Spătaru, Patricia Stan, Camelia Stanciu, Maria Stanciu, Tudor Stănilă, Gabriela Udrea, Ionuț Ursachi
O parte dintre planurile redesenate provin din cartea Locuința românească.
Un fișier, autori: Cristina Constantin, Cosmin Pavel (Abruptarhitectura).
Imagini și documente de epocă: Arhivele Muzeului Național al Literaturii Române, Muzeului Municipiului București, Muzeului Național de Artă al României, Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Utilitas SRL
Parteneri:
Muzeul Național al Literaturii Române – București: Ioan Cristescu (director general), Andreea Drăghicescu, Adrian David, Dorotheea Niculescu, Lelia Spirescu, Greta Șuteu
Muzeul Municipiului București: Adrian Majuru (director), Eliana Radu, Adrian Șonka
Echipa Zeppelin: Raluca Marțiș, Mugur Grosu, Sonia Lascu
Mulțumiri:
Muzeul Național de Artă al României: Călin‑Alexiu Stegerean (director
general), Raluca Velisar, Patricia Bădulescu
Muzeul Național al Țăranului Român: Virgil Nițulescu (director), Tudor Elian
Muzeul Național al Literaturii Române Iași: Iulian Pruteanu; Bojdeuca lui
Ion Creangă, Valentin Talpalaru
Casa artelor „Dinu Lipatti”: Alice Barb (director), Irina Hasnaș, Carina Tudorache
Utilitas SRL: Bálint Szabó, Imola Kirizsan
Fundația Gellu Naum: Dan Matei (președinte)
Adrian Scripcariu, Virgil Scripcariu, Lia Perjovschi, Dan Perjovschi,
Marlene Herberth, Alex Herberth, Rucsandra Pop, Jean‑Lorin Sterian
Georgiana Ghenciulescu – autoarea titlului cărții

Comentariul autorului

Într-o măsură sau alta, cu toţii am muncit în meseria noastră şi acasă. Însă din 2020 încoace a trebuit să ne punem în mod acut problema relaţiei dintre muncă şi locuire. Şi nimeni nu ştie cum vor arăta de acum înainte casele, birourile, atelierele şi şcolile.
Ca să te uiţi bine înainte, credem, trebuie să te uiţi şi înapoi, dar nu atât cu nostalgie, cât în mod critic şi fertil. Cartea Oameni la lucru în casele lor este dedicată unor locuinţe din România care au servit în acelaşi timp drept atelier/birou/adăpost pentru personalităţi culturale ale ultimilor150–200 de ani. Vă propunem o lectură diferită a (caselor) unor oameni care ne-au definit în mod fundamental istoria noastră modernă şi care uneori au devenit ei înşişi arhitecţi.
Vorbim despre case fermecătoare şi despre ce se întâmpla în ele, dar şi despre valoarea lor de model pentru arhitectură şi pentru locuirea de azi.
Istoria devine parte a prezentului; imaginile şi planurile de arhivă sunt însoţite de reportaje fotografice noi şi de planuri redesenate sau chiar reconstituite. Descoperim un patrimoniu viu, înţelegem altfel şi ne apropiem de personajele îngheţate din manuale.

Mergem în vizită și aflăm despre 14 locuințe și despre cele și cei care le-au gândit, construit și folosit:
Două odăi şi două prispe: Bojdeuca lui Ion Creangă, Iaşi
Oaspetele din Pompeii în oraşul balcanic: Casa Theodor Aman
Atelierul ei şi atelierul lui:Casa Cuţescu Storck
Întâlnirea dintre Mary Poppins şi Jules Verne la Bucureşti: Casa Amiral Urseanu/Observatorul astronomic
Muzică în familie: Casa Dinu Lipatti
Spleen în mahalaua Şerban Vodă: Casa George Bacovia
Tânăra arhitectă şi casa pentru ea însăşi: Casa Henriette Delavrancea Gibory
Tânărul arhitect şi casa pentru mama sa: Locuinţa proiectată de Károly Kós în Cluj
Modernism rafinat şi cumsecade: Locuința-atelier Corneliu Medrea de Horia Creangă și vila inginerului Constantin D. Bușilă de Duiliu Marcu
Vecinii scriitori din blocul cubist: Apartamentele Ion Minulescu şi Claudia Millian, Liviu şi Fanny Rebreanu
Avocatul şi palatul său: Vila Istrate Micescu de Edmond van Saanen Algi
Omul care mai scria o carte şi mai ridica o cameră: Mărţişor, casa lui Tudor Arghezi
Suprarealism la ţară: Gospodăria lui Gellu Naum, Comana

În ultimul capitol analizăm exemple de întrepătrundere şi hibridizare de după 1989 şi discutăm calităţile comune sau particulare ale locuinţelor mai vechi, corespondenţe neaşteptate între ele precum şi lecţii importante pentru acum. Vorbim despre case-atelier –cea a lui Marlene și Alex Herberth (KraftMade) din Cincu; casa, atelierul, școală, muzeu la Piscu Virgil Scripcariu, Adriana Scripcariu (Asociația Gaspar, Melchior și Baltazar):; Lia și Dan Perjovschi: Arhiva de Artă contemporană, Sibiu.

Comentariul juriului

Lucrarea, un volum colectiv, reușește să deschidă domeniul arhitecturii publicului larg, iubitor de povesti, prin implicarea unor personaje îndrăgite, de la Ion Creangă la Gellu Naum, prin plasarea lor în cadrul lor de viată și de lucru. Povestea lor se extinde asupra arhitecturii care este introdusă subtil, este implicită și descifrată prin personalitatea unor artiști care ne-au marcat cultura și au creat o arhitectură remarcabilă fără să fie arhitecți. Avem în față 14 locuințe, 14 povești de viață, 14 personalități pentru a dovedi, prin vorbe dar și prin mijloace grafice și fotografice, că arhitectura este tot ce ne înconjoară și că trebuie s-o vizităm și cunoaștem.