ro | en
Izolare într-o serie de stări liminale

Izolare într-o serie de stări liminale

Autori: Simona Deaconescu, Alex Radu, Justin Baroncea, Maria Ghement, Mihai Burcea, Bogdan Iancu

Colaboratori:
Foto: Andrei Mărgulescu, New Folder Studio
Artist plastic: Ramon Sadîc
Extrase texte din: Egon Balas, Mircea Damian, Augustin Vișa, Corneliu Coposu
Performeri: Ioana Marchidan, Andrei Bouariu, Georgeta Corca, Simona Dabija, Maria Luiza Dimulescu
Compozitor: Vlaicu Golcea
Design carte: Cristina Ginara
Editura: Vellant
Tipar: Master Print Super Offset

Comentariul autorului

De la “Izolare” la /SAC
Carte despre o instalație performativă despre izolare.
Carte montaj realizată pornind de la un manual de utilizare generat pe baza unui caiet de sală.
Sistemul constructiv a integrat o parte din textele autorilor instalației, indicațiile de sală, textele pe baza cărora s-a realizat “documentarea” proiectului, ilustrațiile realizate pe marginea textelor, extrase și citate din cărțile “Rogojina” (autor Mircea Damian), “Voința de libertate” (autor Egon Balas) și interviurile despre Malmaison ale lui Bogdan Iancu.
Ilustrațiile și citatele incluse în carte au fost purtate de către spectatori pe durata reprezentațiilor și ulterior integrate în instalația “Izolare într-o serie de stări liminale”; planurile și grafica instalației au ajuns în paginile care premerg un /SAC în loc de concluzie.
O carte despre parcursul de la Izolare la SAC, trecând prin veste informaționale, extrase de jurnal la purtător.
“izolare” la /SAC.
/ - adică o singură bretea.