ro | en
Casa Toma Stelian: o perspectivă istorică

Casa Toma Stelian: o perspectivă istorică

Autori: Adrian Crăciunescu

Colaboratori:
Grafica și paginarea: ing. Ionuț Ardeleanu
Foto: Adrian Crăciunescu, Dan Mocanu Enuș, Camil Iamandescu, Petru Mortu
Editura și tipar: Monitorul Oficial R.A.

Comentariul autorului

Cartea a fost prilejuită de serbarea centenarului inaugurării acestui important monument bucureştean care este Casa Toma Stelian. Iniţial intenţionată a fi o broşură de prezentare, de tip album fotografic comentat, lucrarea s-a transformat însă mai curând într-o prezentare pe larg ilustrată. Din varii motive editarea a stagnat mai bine de 7 ani, fiind reluată abia în 2021, atunci când versiunii iniţiale i s-au adăugat o serie de noi informaţii tehnce şi de arhivă dar şi unele relatări memoriale în legătură cu utilizările din trecut ale casei. Lucrarea rezultată nu este una comercială, fiind realizată într-un tiraj de numai 1000 de exemplare, având ca principal scop uzul ca material de protocol pentru beneficiarul acesteia, anume Partidul Social Democrat, al cărui sediu central este fosta casă a omului politic ce a fost Toma Stelian. Pentru nevoile protocolare a fost realizată şi o traducere în engleză, ediţia respectivă fiind tipărită la aceeaşi editură în cursul acestui an.
Având în vedere caracterul special al comenzii iniţiale, este dificil a încadra această carte într-o anumită categorie. Nu putea să fie nici un studiu istoric tehnic şi nici o poveste lipsită de rigoare. S-ar putea spune că este o lucrare ştiinţifică cu un accent beletristic pronunţat dar ar putea fi şi o lucrare beletristică cu o neobişnuită încărcătură de note de subsol, ilustrări cu documente şi bibliografie. Fără a avea o pagină dedicată cuprinsului, cititorul e pus în faţa unei lecturi care să îl facă să înţeleagă această casă de la context până la detaliu. Prima parte descrie un istoric al vecinătăţilor şi al devenirii urbanităţii acesteia ce au permis realizarea acestei opere arhitecturale. Apoi sunt prezentate pe rând personajele principale ale poveştii acestei case, adică beneficiarul şi arhitectul său. Urmează un capitol în care este prezentată aventura administrativă şi funcţională pe care monumentul a avut-o după moartea ctitorului său. Ţinând cont de toate aceste aspecte este descifrată în cele din urmă arhitectura casei, cu detaliile sale cele mai spectaculoase şi mai importante.
Am considerat că trebuie să scriu o carte de popularizare, care să fie uşor de parcurs pentru orice nespecialist ce ar avea-o în mâini şi care, după cum am ţinut să subliniez şi în introducere, să fie până la urmă o propagandă în favoarea unui patrimoniu prea puţin promovat până acum.