ro | en
Casa Lexa

Casa Lexa

Autori: arh. Karin Serban, arh. Andrei Serban
Birou de proiectare: ArhiDinamiK

Colaboratori:
Structura: ing. Nicolae Balica (Firma Dunacon )
Beneficiar: Alexandre Andre Constantinescu, Alexandra Nicoleta Nicolae
Foto: ArhiDinamiK

Comentariul autorului

Arhitectura Casei Lexa evidențiază tendințele arhitecturale contemporane relaționând strâns cu identitatea și particularitățile beneficiarilor.
Optimizare. Funcționalitate. Dinamism. Adaptabilitate. Țesutul tridimensional al spațiilor locuibile a fost proiectat cu aplicarea algoritmului lui Prim de determinare a circulațiilor minime într-un arbore de noduri-funcțiuni. Toate relațiile interspatiale, atât în plan cât și intre niveluri, se subordonează sistemului funcțional.
Casa respira și pulsează prin circulațiile interioare conectoare și prin permeabilizarea spațiilor principale către toate zone de interes adiacente. Toată aceasta infrastructură dinamică este susținută și completată vizual și tactil de forme și expresii arhitecturale pure la interior și de compoziția vectorială a volumelor exterioare.
Coloana vertebrală a arborelui de noduri nu este scara, așa cum s-ar presupune tradițional, ci șemineul tratat ca element viu, pulsând în același timp în trei vetre pe trei niveluri diferite. Scara verticală a fost demantelată în trei elemente distincte și diferite, cu formele determinate de traseele optime ale algoritmului generator.
Planul poate evolua în timp prin crearea a două apartamente distincte în spațiile existente la subsol și mansardă.
Perspectiva exterioară, alcătuită din cele două volume diferit tratate, suprapuse, secționate de consola ce marchează accesul, subliniază orizontalitatea compoziției. Jocul de volume este completat de juxtapunerea elementelor calde și reci. Volumul parterului, cromatic dominat de nuanțe de gri, sugerând betonul aparent, asigură baza compoziției exprimând stabilitate. Etajul, un cadru alb ce îmbracă suprafate de lemn și vitraje, creează iluzia unui volum ce plutește deasupra terenului. Tonurile reci neutre, precum alb, gri, negru , specifice arhitecturii moderne, se împletesc armonios cu tonalitățile naturale ale elementelor din lemn, aducând în compoziție căldură și textură. Arhitectura construcției este completată de amenajările exterioare: terasa acoperită, piscina și grădina. Terasa plantată constituie un element de arhitectură sustenabila, contribuind la valoarea estetică a locuinței.