Premiul secţiunii Studii şi proiecte

Pavilionul României la Expo Zaragoza

Autor: arh. Mugur Aurelian POPESCU
Birou de proiectare: ZOOM ARHITECTURĂ ŞI URBANISM

2009
studii şi proiecte