ro | en

Universitatea "ARTIFEX"

str. Econom Cezărescu, București
Autori: arh. Dan Teodor Ilea

Comentariul autorului

Construcţia este formată din trei tronsoane, alcătuite din subsol, parter şi 3, 4, respectiv 3 etaje. Sistemul constructiv este în cadre şi diafragme b.a., planşee din beton armat monolit. Clădirea dispune de trei accese, dintre care unul principal, orientat spre B-dul Vasile Milea, unul major faţă de zona centrală a incintei şi unul secundar, la faţada de nord.

În clădirea universităţii pot funcţiona peste o mie de studenţi, funcţiunile principale fiind repartizate pe nivele: parterul găzduieşte biblioteca, sala de lectură, amfiteatre, o mică librărie, birouri; etajul 1 - birouri rectorat, decanat, secretariate şi o aulă pentru 300 de persoane; etajul 2 - catedre pentru profesori, săli de seminar, două amfiteatre; etajul 3 - săli de seminar; etajul 4 - săli de seminar, sale pentru festivităţi şi acces către o terasă circulabilă (tronson I). Sunt amplasate trei scări pe laturile extreme ale construcţiei, dintre care două fac legătura cu subsolul. Finisajele interioare sunt cele obişnuite pentru construcţiile destinate învăţământului superior. Construcţia dispune de toate utilităţile necesare.