ro | en

Locuință unifamilială

str. Concordiei, București
Autori: arh. Adina Samoil

Comentariul autorului

Tema se referă la remodelarea structurală, la exterior şi în interior a unei clădiri deja existente, lipsită de valoare arhitecturală, situată pe teren îngust (6,60m), prezentând calcane pe trei laturi. Proiectul a transformat-o într-o clădire de locuit de mici dimensiuni cu spaţiu multifuncţional la etaj.

Au fost urmărite mai multe probleme: asigurarea iluminării naturale în interiorul clădirii prin realizarea unui luminator zenital piramidal în mijlocul clădirii şi a unui gol în planşeul etajului 1, în zona luminatorului; crearea unui spaţiu modern, deschis, fluent, continuu, în cadrul nivelului şi între niveluri, singurele zone închise cu uşi fiind grupurile sanitare de la parter şi etaj şi dormitorul; distribuţia spaţiilor necesare cerute de temă, în cadrul volumului general iniţial (pereţi perimetrali şi acoperiş - chiar dacă acesta din urmă a căpătat o nouă formă păstrându-se cotele generale iniţiale).Alte lucrări cu aceiași autori: