ro | en

Imobil birouri

str. Zborului, sector 3, București
Proiect: arh. Silvia Costescu
Antreprenor: ing. Nicolae Boștina
Beneficiar: Nicolae Boștină

Comentariul autorului

Soluţia adoptată constă în crearea unui imobil care să se integreze zonei fără agresivitate, dar prin folosirea unui limbaj arhitectural actual. Forma dificilă a terenului, atât prin dimensiune cât şi prin poziţionarea sa la intersecţia a două străzi, a impus anumite constrângeri în conceperea volumetriei. Imobilul realizat va fi integrat urbanistic prin coordonarea volumetriei clădirii cu atmosfera şi imaginea zonei. Volumul se desfăşoară pe patru niveluri, cel de-al patrulea prezentând o retragere dinspre strada Dunărea Albastră, urmărind astfel retragerile clădirilor învecinate. Soluţia aleasă de utilizare a unui bandou de perete cortină a fost gândită în ideea de a nu agresa zona şi de a reprezenta o legătură între cadrul nou construit şi cel vechi. Atitudinea de neutralitate a proiectului este respectată chiar şi în cazul calcanului de pe latura de est, asigurându-se o trasparenţă a acestui perete prin utilizarea unor panouri de cărămidă de sticlă.Clădirea va dispune de subsol, parter, 3 etaje curente şi un al patrulea care este retras. Materialele utilizate vor personaliza clădirea susţinând imaginea plastică a volumeriei, prin folosirea simultană a unor materiale, atât la faţade cât şi la amenajări exterioare; se va realiza un ansamblu organic al compoziţiei spaţiului construit în dialog cu cadrul existent.Alte lucrări cu aceiași autori: