ro | en

Fundația culturală Brătianu | Intervenție pe domeniul Brătianu

Ștefanesti, jud. Argeș, România
Autor: Amalia ȚUCĂ
Îndrumător: lect. dr. arh. Vladimir Nicula

Comentariul autorului

Tema proiectului de diplomă este Fundația culturală Brătianu | Intervenție pe domeniul Brătianu. Situl ales este situat în oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş, localitatea aflându-se la 6 kilometri de Piteşti. Importanţa culturală a amplasamentului studiat este dată de multitudinea de elemente care, combinate, formează un sit cu totul excepţional.
Pe lângă valorificarea potenţialului cultural şi social al unui obiect de arhitectură emblematic pentru societatea românească, proiectul de diplomă are ca scop crearea unor spaţii pentru seminarii, cercetări şi prelegeri pe teme istorice, politice şi culturale, dar şi a unei săli de spectacole. Aceste activităţi sunt organizate de Fundaţia "Centrul de Cultură Brătianu", în parteneriat cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Clădirea nouă va fi deschisă publicului şi va facilita contactul cu mediul de specialitate, devenind astfel liantul dintre patrimoniu şi valorile contemporane. Astfel, intervenţia propusă preia o parte din povara conacului existent şi crează noi spaţii potrivite funcţiunilor şi cerinţelor prezente.