ro | en
  • Premiul secțiunii „Diplome de arhitectură”

Centru de Cercetare Ecologica

crisan, jud. Tulcea, România
Autor: Lucian TOFAN
Îndrumător: Dorin Stefan Adam

Comentariul autorului

Proiectul pleacă de la convingerea, prevalentă în ecologie, că factorul predominant care afectează bunăstarea oricărui ecosistem este cel uman. Ideea din spatele proiectului este aceea că centrul trebuie să fie la fel de legat de comunitățile locale deltei, așa cum este legat de spațiul natural studiat. Programul de cercetare trebuie să fie alăturat unuia de educare și de angajare cu localnicii. Astfel, tema intreaba: cum poate o comunitate izolată, așa cum este satul Crișan, în inima deltei, să integreze o astfel de funcțiune modernă, şi comunitatea ştiinţifică adiacentă?
Soluţia propune deschiderea funcţiilor centrului pentru uzul localnicilor. Așa cum observa Aldo Rossi, „un amfiteatru va fii aproape întotdeauna gol”. Biblioteca, cantina, auditoriul, unităţile de cazare, sunt folosite, construite şi administrate în comun cu comunitatea locală. Sălile centrului pot fi şcoală ecologică pentru copiii deltei.
Lunga stradă a satului, singurul spaţiu public, aliniaza funcţiunile de-a lungul ei. În locul unui singur corp construit, străin de scara locului, incintele sunt împrăştiate printre casele şi grădinile satului, în mici construcţii simple, înrădăcinate în loc.