ro | en

Centru de cercetare translațională în psihiatrie și neuroștiințe

București, România
Autor: Madalina URAM
Îndrumător: Lect. dr. arh. Haytham Zeki
Lect. dr. arh. Ana-Maria Vesa Dobre

Comentariul autorului

CE? Un centru de cercetare multidisciplinar, bazat in principal pe domeniul vast al neuroștiințelor, integrat in orașul București ca extindere si completare a unei zone de instituții medicale existente.
DE CE? Proiectul aduce cu sine o dimensiune aplicată aspectelor teoretice prezentate in lucrarea de disertație - “Arhitectura in dialog cu neuroștiințele”.
UNDE? În sectorul 4 al municipiului București, adiacent Institutului Național de Neurologie, Spitalului de Psihiatrie Dr. Al. Obregia, pe terenul fostei Intreprinderi Tehnice Medicale București.
PENTRU CINE? Acest centru este dedicat cercetătorilor, oamenilor de știință, studenților, medicilor rezidenți, stagiarilor, dar și pacienților donatori, voluntari sau participanți în cadrul studiilor clinice - deopotriva din țara și din străinătate.
CUM? Noua inserție în zonă accentueaza caracterul permeabil al limitei sitului, care face trecerea către instituțiile medicale vecine. De la acestea se preiau o serie de calități, pentru a se ajunge la unitate și continuitate din punct de vedere vizual, funcțional și organizațional, la nivelul întregului ansamblu.