ro | en

Școala de Arte Culinare - Sibiu

Sibiu, jud. Sibiu, România
Autor: Alexandra CREȚU
Îndrumător: lect. dr.arh. Vladimir NICULA
Îndrumator structură: ing. Dragoș MARCU

Comentariul autorului

Una dintre preocuparile actuale ale societăţii reprezintă crearea de oportunităţi pentru declanşarea activităţilor culturale şi creative. Astfel Şcoala de Arte Culinare reprezintă un program ce conduce către dezvoltarea comunităţii prin educaţie şi cultură. Localizarea acestui tip de program în Sibiu, un oraş transformat de-a lungul timpului prin diversitatea etnica, comerţul prosper şi intensa activitate a breslelor, va putea facilita, asemeni turnurilor meşteşugăreşti, dezvoltarea unei noi tagme – cea a bucătarilor. În proximitatea centrului istoric, într-un ţesut construit de joasă înălţime, compoziţia volumetrică de tip incintă, permeabilă pe toate cele patru laturi, adună în jurul elementului central, curtea (asemeni unei mese) atât spaţiile destinate funcţionării instituţiei cât şi cele destinate publicului. Prin intermediul celor patru restaurante, în care bucătăria este integrată spaţiului de luat masa, se conturează o noua formă de comunitate. Activităţile creative au locul lor printre factorii importanţi în coagularea unei vieţi sociale şi sunt necesare în cadrul unui oraş atractiv. Arta culinară, ca activitate creativă, reclamă şi necesită un spaţiu şi o comunitate.