ro | en

Crossover urban

Craiova, jud. Dolj, România
Autor: Dorin Ionut CUCU
Îndrumător: conf.dr.arh Cosmin Caciuc

Comentariul autorului

Proiectul de conversie a fostului teatru de păpuși susține și completează proiectul de restaurare a centrului istoric al municipiului Craiova. Construcția este localizată în interiorul limitei centrului istoric și este realizată într-un stil eclectic specific arhitecturii de secol XIX. În urma studiului de fezabilitate, pentru revitalizarea clădirii, a rezultat necesitatea funcțiunii de bibliotecă, împreună cu funcțiuni conexe (cafenea, ateliere, piață urbană), datorate proximității Universității din Craiova. Arhitectura ansamblului se bazează pe conceptul de integrare în sit, spațiul fiind pus în valoare prin piața urbană de la nivelul parterului, de porticul de la nivelul subsolului și de reinterpretarea ideii de loc verde prin intermediul zonei de relaxare realizată din sfoară. Abordarea inovativă a caracterului spațiului verde, prin proiect, este susținută de prezența parcului teatrului în vecinătate. Materializarea minerală a acestuia va face parte din traseul centrului istoric al Craiovei, devenind un punct de interes și pentru vizitatori. Nouă bibliotecă susține necesitățile funcționale și sociale actuale din cadrul centrului istoric și revitalizează locul uitat al teatrului de păpuși.