ro | en

Locuire pe Calea Moșilor

București, România
Autor: Theodor Andrei IONIȚĂ
Îndrumător: prof. dr. arh. Dorin Stefan, dr. arh. Dan Dinoiu, dr. ing. Dragoș Marcu.

Comentariul autorului

Principala amenințare a Căii Moșilor o constituie numărul ridicat de imobile aflate în stare avansată de degradare. Oportunitatea temei constă în posibilitatea salvării unui imobil de valoare proiectat de Marcel Iancu. Existența unui sit liber adiacent imobilului a permis realizarea unei reabilitări structurale ce acționează și ca o extindere arhitecturală, aceasta cuprinzând și terasa neutilizată a blocului modernist. Astfel, soluția implică generarea unor pile structurale ce acționează pe principiul unor contraforți, reducând necesitatea intervențiilor majore de cămășuire din interiorul clădirii. Așadar spațiile determinate de configurația pilelor urmează a fi atribuite construcției noi.
Pilele structurale, precum o menghină, pilele structurale comprimă spațiul și materia arhitecturală cât și conceptul de locuire, dezvoltând un program de microhousing relevant în structura dinamică a societății contemporane.