ro | en

Un târg, o casă, un loc de șezătoare

Mihăileni, jud. Botoșani, România
Autor: Raluca-Cristina-Alexandra BECHERU
Îndrumători: prof dr Ana-Maria Zahariade, sef lucr dr Vasilica Tihan, conf dr Adrian Iordăchescu

Comentariul autorului

În cadrul proiectului de diplomă a fost cercetată posibilitatea realizării unei academii de muzică ( Academia Internațională de muzică „George Enescu”) în Mihăileni. Localitatea Mihăileni este o așezare relativ nouă ce a apărut în a doua jumătate a sec al XVIII-lea ca târg de graniță. Coloniștii ce au întemeiat așezarea au fost negustori evrei din Galiția. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial o mare parte a clădirilor au fost distrusă. Printre casele vechi ce s-au păstrat se numără și casa Enescu. Această casă este monument de categoria B. Funcțiunea propusă pentru revitalizarea satului cât și a monumentului este o academie de muzică care să aducă evenimente în zonă tot timpul anului. Intervenția se desfășoară pe 4 terenuri: terenul din fața bisericii catolice, terenul casei Luchian, terenul casei Enescu și terenul cu ruina casei Moruzi .În prima etapă de construire casele Enescu și Luchian sunt restaurate. Casa Enescu este păstrată ca muzeu iar casa Luchian este folosită pentru cursuri de muzică . Cele două construcții noi propuse pe lotul Luchian conțin spații de cazare și bucătăria. Celelalte loturi sunt folosite pentru evenimente și producție agicolă. În a doua etapă de construire sunt realizate două săli pe lotul Moruzi: o sală multifuncțională și o sală cu o acustică pentru muzica clasică.