ro | en

Centru pentru formare profesionala

Iasi, jud. Iași, România
Autor: Ioan-Răzvan MOLIE
Îndrumător: dr. arh. Dorin Stefan Adam

Comentariul autorului

Proiectul propus are ca scop revitalizarea zonei Lăpușneanu, prin crearea unor spații de creație tematică, într-o manieră organizată și susținută, dar și de expunere și promovarea a meseriilor ce țin de meșteșug și artizanat, în definitiv, de memoria de altă dată a străzii. Se propune găsirea unei soluții pentru o zonă destructurată a Iașului. Actualmente, strada Lăpușneanu este vie prin persistența factorului uman, însă cu un insuficient suport arhitectural pentru manifestările ce au loc aici – semantica pietonalului impune reconsiderearea sintaxei – Parcarea de la Romtelecom – așa cum se regăsește în conștiința urbană, o sincopă în parcursul pietonal, un spațiu rezidual care, deși este neocupat, sufocă strada. Se impune o intervenție coerentă și integrată în personaliatea locului. Mai mult decât un suport constructiv, se impune o scenografie arhitectonică, un eveniment ca element de ancoră în configurația urbană a locului. Acest tip de abordare circumscrie unui centru comercial, dar și cultural (considerat prin prisma tradițiilor pe care profesiile și meseriile vechiului târg le presupun și importanța contactului orășenilor și a autorităților cu această dimensiune insuficient cunoscută și exploatată).