ro | en

Hală depozitare și birouri

București, România
Autori: arh. Răzvan Florian Bârsan, arh. Monica Crețu / Wigwam - a KEI Development Division
Colaboratori: Executant: Carpați Group
Furnizor: Everest
Furnizor: Pazo

Comentariul autorului

Acest proiect ilustrează situaţia, deseori întâlnită în arhitectură, în care funcţiunea dictează aspectul exterior al clădirii. În cazul de faţă, clădirea găzduieşte sediul unei firme cu profil de comercializare produse electronice, iar prin tema de proiectare s-a pus accent încă de la început pe un nivel ridicat de securitate, în special pentru zona principală (ca şi importanţă şi dimensiuni), cea de depozitare a produselor. Astfel, am optat pentru o structură compusă din stâlpi şi grinzi din beton armat, iar închiderile sunt fabricate din acelaşi material. Doar zonele destinate birourilor, din mezanin şi etaj, sunt iluminate natural, prin goluri de dimensiuni mici, raportat la aspectul general al clădirii. Excepţie face spaţiul de recepţie, care are şi funcţiunea de showroom, unde am compensat prin spaţii vitrate ample, care marchează poziţia nodului vertical de circulaţie şi împărţirea pe verticală a clădirii. Pentru faţadă, am optat pentru un sistem de placare ventilată cu ceramică, cu o stereotomie dinamică. Deşi regimul de înălţime al clădirii, parter cu mezanin şi un etaj, este mai mic decât al clădirilor adiacente, obiectivul se încadrează optim în ţesutul urban al zonei.Alte lucrări cu aceiași autori: