ro | en

Clădire de birouri

București, România
Autori: arh. Răzvan Florian Bârsan, arh. Alexandru Duca, arh. Monica Crețu, arh. Simona-Mihaela Dinescu, arh. Anatol Struna / RĂZVAN BÂRSAN+PARTNERS

Comentariul autorului

Multe dintre clădirile construite în perioada comunistă au fost abandonate sau neglijate, contribuind la atmosfera ”gri”, specifică Bucureștiului. Este cazul uneia dintre clădirile amplasate pe Calea 13 Septembrie, care a fost abandonată după ce a fost încadrată în gradul I de risc seismic.
Proiectul propune reintegrarea clădirii îm viața orașului printr-un amplu proiect de consolidare, conversie funcțională, supraînălțare și remodelare a fațadelor. Parterul înalt va fi închis cu pereți vitrați, care să invite publicul în spațiile comerciale. Etajele superioare vor fi ocupate de spații pentru birouri flexibile, dotate cu săli de conferințe, săli multimedia, zone open space și birouri individuale.
Fațadele anoste vor fi înlocuite cu finisaje moderne, vibrante, care să transforme clădirea într-un reper. Placajele de cărămidă de pe fațada principală sunt completate de panourile din beton aparent montate pe fațadele laterale. Profilele din bond împart fațada în registre echilibrate și subliniază suprafețele vitrate. Etajele adăugate, mai retrase față de volumul original, au fost tratate diferit și despărțite vizual printr-o copertină metalică.Alte lucrări cu aceiași autori:

2018
Proiecte de arhitectură