ro | en

Noul MNIR

București, România
Autori: arh. Răzvan Florian Bârsan – Autor, arh. Dana Tudor – Autor, arh. Dragoș Năstase – Autor, arh.int. Cristina Postu – Autor, arh.int. Catălina Simion – Co-autor, arh.int. Iulia Ghiță – Co-autor, arh. Simona Dinescu – Co-autor, arh. Monica Crețu – Co-autor / Răzvan Bârsan + Partners
Colaboratori: arh. Radu Rechițeanu
arh. Ionel Pasmangiu
arh. Lavinia Cochină
arh. restaurare Ruxandra Nemțeanu

Comentariul autorului

Propunerea înscrisă în competiția pentru redefinirea noului MNIR are drept scop redarea muzeului către locuitorii și vizitatorii orașului. Muzeul a fost conceput ca un spațiu democratic atractiv, un punct de reper atât în viața socio-culturală, cât și în spațiul fizic. Atriumul acoperit devine zona centrală care unește cele patru aripi ale clădirii, imaginat ca o punte de legătură între moștenirea dacică și cea romană. Spațiul dramatic, marcat de turnuri cilindrice si de promenade eliptice, este construit în jurul copiei Columnei lui Traian și a fragmentelor din friză. Colecțiile impresionante îl poartă pe vizitator din preistorie până în perioada contemporană, printr-o succesiune de încăperi menită să îl transpună pe acesta în timp și spațiu. O atenție sporită a fost acordată expozițiilor dedicate Preistoriei și României Moderne. Efectele scenografice construiesc povești surprinzătoare, încărcate de semnificații și misticism, ce compun o călătorie captivantă în trecut.Alte lucrări cu aceiași autori: