ro | en
Studiourile PaRadiCon

Studiourile PaRadiCon

Autori: Milena Popa

Îndrumători: Vladimir Obradovici

Comentariul autorului

Proiectul are în vedere ideologia conform căreia omul este o ființă complexă, în continuă schimbare, în strânsă relație cu ceilalți oameni, cu natura și legile acesteia. Astfel, devine esențială formarea unor spirite creative, inovative, comunicative, colaborative pentru a se adapta societății din prezent, în contextul social, cultural, politic. Proiectul își propune să devină, astfel, un instrument de educație culturală, un loc de producție, un spațiu comun de lucru și cercetare a noilor instrumente în vederea inovației. Mai mult, acesta are ca țel să devină însuși instrumentul de cunoaștere a omului pe sine, prin experimentarea și punerea în aplicarea a intervențiilor sociale prin artă. Astfel, existența unui beneficiar real (Paradicon Studios.srl- reprezentat de o singură persoană, strâns legată și implicată în domeniul artelor performative, în special regie și film) și a unui amplasament aflat în proprietatea acestuia, oferă posibilitatea aplicării la o scară mai mică, etapizată, a instrumentelor propuse. Proiectul își propune să lege cele trei tipuri de instituții, și anume, ideea de : ● școală experimentală/ centru alternativ/ comunitate autosustenabilă , platforma care va oferi cursanților posibilitatea de a aplica pragmatic ceea ce au studiat, prin organizarea anumitor workshopuri/ ateliere practice, în urma cărora fiecare participant se poate folosi mai departe de experiența acumulată. ● cercetare- ca parte esențială în înțelegerea și cunoașterea conceptelor și informațiilor care ne înconjoară. ● studio de producție - bazat pe aplicabilitate ideilor, a noilor tehnologii în ideea de a promova inovația și de a oferi șansa participanților de a experimenta, și de a participa într-umod activ la întreg procesul de cunoaștere. De aici rezultă,astfel, conceptul care stă la baza structurii proiectului de : ȘCOALĂ-experiment - CERCETARE - APLICARE, precum și a acronimului de “Paradicon”, rezultat prin alăturarea celor 3 tipuri de filosofii : PARadigma RADIcal CONstructivistă