ro | en
Centru comunitar in Bucureștii Noi

Centru comunitar in Bucureștii Noi

Autori: arh. Oana Butoi

Îndrumători: conf. univ. dr. arh. Maria Duda

Comentariul autorului

Interfaţă între centru şi periferie, incluzand ţesuturi urbane diverse, Cartierul BucureStii Noi îşi incepe istoria oficial în 1889 si o datorează unui om cu un plan, viziune şi determinare: Nicolae Bazilescu. El reuşeşte crearea unei comunităţi locale autonome, închegate şi cu o identitate proprie. Peste ani intervenţia socialismului se materializează în creşterea densităţii şi modelarea unei structuri culturale şi sociale locale în spiritul vremii. Odată cu declinul Partidului, devine cartier dormitor, comunitate pasivă şi de multe ori semi-abandonată cultural, dar cu potenţial de a-şi recupera memoria şi de a se regăsi identitar. Tema proiectului a reieşit din analiza caracteristicilor morfologice, funcţionale, identitare şi sociale - necesitatea unui centru comunitar care să înglobeze spaţii ce răspund nevoilor locuitorilor din toate categoriile de vârstă, care să contribuie la atractivitatea şi confortul vieţii în cartier.