ro | en
Cămin pentru refugiați - Cămin pentru studenți

Cămin pentru refugiați - Cămin pentru studenți

Autori: arh. Laura Mazâlu

Îndrumători: arh. Vladimir Vinea

Comentariul autorului

Proiectul se dezvoltă urmărind, în paralel, două fire narative: al refugiaților care trebuie adăpostiți și integrați într-un context cultural nou și al studenților care necesită spații adaptate nevoilor lor, ambele segmente de populație având în comun caracterul tranzitar – astfel, punându-se problema interferenței între temporar și permanent, cu traducere în programul arhitectural. În contextul unor posibile finanțări externe, poate fi considerat un acord cu Universitatea Politehnică din București care să pună la dispoziție spații destinate anumitor activități cuprinse în programul de integrare în schimbul conversiei funcționale ulterioare (în cămin pentru studenți) – proces reversibil, dacă este cazul. Proiectul mizează pe alternanța de spații comune și publice, ca suport al interacțiunilor socioculturale (în cadrul centrului / între centru și oraș).