ro | en
Extinderea Facultății de Sculptură- Arta în spațiul public

Extinderea Facultății de Sculptură- Arta în spațiul public

Autori: arh. Maria Ghement

Îndrumători: Dr. Arh. Dorin Ștefan Adam

Comentariul autorului

Proiectul a luat naștere din dorința de a găsi o strategie de conservare a țesutului tradițional Bucureștean cu specific comercial din zona protejată Calea Griviței, prin adaptarea cadrului construit existent la nevoile comunității artistice în dezvoltare din zonă. Sistemul de filtre configurat de curțile propuse este un gest de continuitate adus tipologiei dominante de ocupare a terenului: loturi lungi si înguste, cu caracter comercial de la jumatatea secolului XIX. Propunerea dezvăluie o serie de 5 curți- fie vizibile, fie ascunse față de spațiul public al străzii și completează traseul celor existente, luate deja în primire de către comunitatea artistică din București. Proiectul are ca obiectiv crearea unui dialog între studenții Facultății de Sculptură si Oraș, prin spațiile expoziționale deschise publicului, cât si extinderea Facultății cu spațiile de lucru necesare.