ro | en
VVITA - Modernizing Learning and Teaching for Architecture
  • Premiul secțiunii „Cercetare prin arhitectură / arhitectură participativă”

VVITA - Modernizing Learning and Teaching for Architecture

Autori: conf.dr.arh. Marius Voica, asist.dr.arh. Elena Cristina Mândrescu, lect. dr. arh. Mihaela Hărmănescu, conf.dr.arh. Andra Panait, șef de lucrări dr. arh. Marina Mihăilă, șef de lucrări dr.arh. Adrian Moleavin

UAUIM, UNICT, NTNU

Comentariul autorului

VVITA este un proiect Erasmus + cu cooperare transnațională între UAUIM (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (coordonator proiect), România), UNICT (Università degli Studi di Catania, Italia, responsabil: Vincenzo Sapienza) și NTNU (Norwegian University of Science and Technology, Norvegia), care abordează învățământul superior european, prin îmbunătățirea și diversificarea curriculei universităților participante privind abordările asupra patrimoniului construit din mediul rural, peisajului rural și sistemelor tradiționale de construire. Proiectul își propune o strategie ce cuprinde și incluziunea socială în zonele rurale selectate (Lofoten-NO, Filicudi-IT, Sfiștofca-RO), cu abordari sociale-civice-interetnice-interculturale asupra patrimoniului arhitectural izolat și dezavantajat, prin întâlniri ale profesorilor pe tematica ruralului și prin activitatea a trei Programe Intensive de predare învățare. Acestea sunt "laboratoare didactice" ce duc la realizarea unor metode educaționale noi la nivel european asupra acestei teme, dar și la dezvoltarea durabilă și inclusivă a strategiilor de vitalizare a satelor în declin, cu valoare de patrimoniu. Principalele obiective ale proiectului VVITA: - Creșterea calității pregătirii cadrelor didactice și creșterea calității și relevanței cunoștințelor și abilităților studenților, prin promovarea abordării centrate pe student pentru domeniul regenerării mediului rural, respectiv participarea la programe intensive de studii prin colaborare trans-națională (dezvoltare, testare, adaptare și punere în aplicare a unor practici inovatoare) vizând sisteme constructive locale, tradiții, peisaj cultural, abordări sustenabile ale patrimoniului vernacular. - Creșterea gradului de promovare a incluziunii sociale în cadrul comunităților locale selectate în cadrul proiectului (România: Sfiștofca, Italia: Filicudi, Norvegia: Lofoten) prin includerea în programele de studii comune a dimensiunii sociale, civice, interetnice și interculturale, combaterea discriminării și segregării, folosind proiectarea participativă ca metodă de implementare de strategii de regenerare a patrimoniului construit și a celui cultural rural. Activități de formare, predare și învățare: 1. “Adaptive reuse of historical building heritage in Lofoten”, 20-30.06.2018, Trondheim și Lofoten - Norvegia 2. “Multicultural applied study on rural sustainable spontaneous heritages, approaching multi- inter- criteria analysis for risk evaluations of energy and mechanical performances”, 10-20.09.2018, Catania și Filicudi - Italia 3. “Romanian applied study on rural heritage sustainable revitalization methodology approaching inter, multi- and trans- disciplinarily of build culture aiming to promote social inclusion for disadvantage and remote communities”, 18-27.05.2019, Sfistofca, Letea, Tulcea - Romania

Alte lucrări cu aceiași autori:

2019
Cercetare prin arhitectură
Arhitectură participativă