ro | en

Colectia de arta Ligia si Pompiliu Macovei din București, proiect de reabilitare

București, România
Autori: arh. Elena-Codina Dușoiu, st.arh. Georgiana-Andreea Voinescu, st.arh. Angela Gudima, st.arh. Diana Nedelea / UAUIM București
Colaboratori: conf.dr. arh. Mihai Opreanu, lector dr.arh. Ana Botez, asist. dr. arh. Monica Muresanu, asist. dr. arh. Mihaela Balan

Comentariul autorului

.Proiectul işi propune atât restaurarea muzeului de artă cât şi inserarea unor noi funcţiuni. Parterul este impărţit în trei zone funcţionale: prima zonă,atelierul de pictură al Ligiei Macovei este păstrat ca zonă de expunere a operelor sale şi a pieselor de mobier colecţionate, mai cuprinde şi zone de proiecţie cu informaţii despre muzeu.Acesta are dubla funcţiune, cea de spaţiu expoziţional însă ocazional se poate folosi şi pentru alte activiţati cum ar fi lansări de carte sau conferinţe.A doua zonă este cea de bibliotecă cu sală de lectură unde se pot răsfoi carţi din vasta colecţie a lui Pompiliu Macovei. Ultima zona dormitorul soţilor Macovei, are şi aceasta o dublă funcţiune: cea de expunere a pieselor de mobilier şi a operelor de artă însă şi de găzdurea ocazională a unor personalitaţi. Intervenţia majoră s-a produs la nivelul mansardei unde s-a creat un spaţiu pentru expoziţii temporare cu o zona de bar aferentă şi cu zone de conversaţii, un atelier pentru reconditonarea mobilierului iar la nivelul supantei un atelier de pictură pentru copii dar si adulţi.La demisol se regaseşte partea administrativa a muzeului cu spaţiu pentru birouri şi pentru depozitare.Alte lucrări cu aceiași autori:

2016
viziuni și cercetări prin arhitectură