ro | en
Zilele Arhitecturii Balneare la Govora
  • Nominalizare la secțiunea „Cercetare prin arhitectură / arhitectură și experiment”

Zilele Arhitecturii Balneare la Govora

Autori: arh. Radu Tîrcă, arh. Ștefania Hîrleață, Irina Leca, arh. Petru Mortu
Birou de proiectare: Studio Govora & Asociația ARCHÉ

Colaboratori:
Structura: ing. Ștefan Geantă (SC Profesional Construct SRL)
Execuție: SC Demiplast SRL, SC Damila SRL, SC Tag Lemn Blajin SRL

Comentariul autorului

CRIZA PATRIMONIULUI BALNEAR ÎN GOVORA – RECUPERAREA IDENTITĂȚII
În aceeași manieră în care Băile Govora a fost construită într-o perioadă scurtă de aprox. 30 de ani, stoparea turismului de masă a declanșat procesul invers - declinul. Astăzi, aproximativ 30% din clădirile orașului istoric sunt abandonate și în stare avansată de degradare. Cele mai multe dintre acestea sunt de dimensiuni considerabile și definesc identitatea stațiunii ca oraș balnear specific secolului XIX - începutul secolului XX.
Starea critică a patrimoniului local împreună cu premisele vagi ale strategiilor actuale invită la reevaluare. Restabilirea propriei indentități depinde de o justă măsură a intervențiilor punctuale care mizează pe recuperarea valorilor arhitecturale și urbane de ansamblu. Govora nu a trecut niciodată printr-un proces complet de sistematizare, reușind să păstreze fragmente semnificative din forma veche a orașului materializată printr-o serie de obiecte izolate și autonome care gravitează în jurul Parcului Balnear. Premisele orașului ideal sunt așadar vizibile și variază de la zonele emblematice ale orașului până la locurile frumoase locuite.
Zilele Arhitecturii Balneare s-a desfășurat în perioada 3-9 august 2020 și a inclus activități precum tururi ghidate, expoziție, ateliere tematice, seri de film, proiecții de lumini Amural pe cele mai reprezentative clădiri ale Govorei, având ca rol creșterea consțientizării valorii patrimoniului balnear.
Unul din scopurile principale ale proiectului Studio Govora este de a gestiona situația patrimoniului din Govora prin a documenta acele caracteristici și materiale specifice, tipologii arhitecturale și situații urbane particulare care să facă obiectul unui Îndrumar pentru întreținerea și repararea construcțiilor în Băile Govora. Acest instrument va constitui nu numai un glosar, ci va putea preveni distrugerea sau degradarea în viitor a patrimoniului existent prin creșterea nivelului de conștientizare al comunității asupra propriilor valori.

Modul de constituire al orașului a estompat în multe cazuri limitele spațiului privat, astfel că Govora poate fi înțeleasă și ca un spațiu public amplu și fluid în care grădina (de oricare fel) devine parte a acestuia. În acest sens, reactivarea spațiului public este un element esențial, iar propunerea Studio Govora a fost o primă intervenție punctuală: restaurarea singurului foișor istoric rămas în Băile Govora, construit în 1938, o intervenție ușor de implementat și capabilă de a fi relevantă pentru comunitatea locală. Fragil și degradat, foișorul a fost restaurat cu tehnici tradiționale.

Comentariul juriului

ZILELE ARHITECTURII BALNEARE LA GOVORA este un proiect de mare generozitate, care își asumă misiunea de salvgardare a patrimoniului arhitectural istoric al localității, prin promovarea calităților și potențialului viitor al acestora, precum și a locului acestui patrimoniu în spațiul identitar și mnemonic național.
Proiectul, bine structurat și articulat, pune în evidență calități incontestabile de restructurare și resuscitare a unui spațiu balnear de veche tradiție. Sunt utilizate în cuprinsul său diferite instrumente de lucru de mare impact: ateliere tematice, proiecții de film, tururi ghidate, punând în lumină caracteristicile materiale, tipologiile arhitecturale, situațiile urbane particulare în ideea de a susține demersul de așezare a orașului pe o nouă direcție de existență și de a se constitui într-un ghid de bune practici utilizabil în contexte asemănătoare.