ro | en
Copci

Copci

Autori: arh. Justin Baroncea, arh. Cristina Ginara, arh. Ioana Naniș, arh. Alexandru Ivanof

Colaboratori: Andrei Angelescu, Emanuel Birtea, Iulia Panait, Alexandru Voicu

Comentariul autorului

“COPCI”
Vecinătatea imediată a râului Dâmbovița este ocupată de mașini parcate sau în trafic. Densitatea podurilor in raport cu lungimea albiei este redusă, rezultând distante relativ mari intre obiective aflate pe maluri opuse. Cele doua particularități enunțate mai sus au drept consecință lipsa utilizării râului de către pietoni, atât pentru promenada cat si pentru a traversa rapid/eficient zona de influență a oglinzii de apă pe direcția est-vest.
Conectarea eficientă a celor două maluri și construcția unui ecosistem urban continuu și echilibrat pe ambele vecinătăți ale oglinzii de apă implică dezvoltarea unei soluții generale pe direcții perpendiculare pe axa râului.
Propunerea se structurează în profunzime pe baza unor aliniamente/vectori de plantație majoră care traversează țesutul urban și se depliază pe verticală, ocupând terasele fondului construit. Lucrăm așadar cu două volume vegetale, unul la nivelul malurilor și altul la nivelul acoperișurilor clădirilor, ordonate perpendicular pe firul cursului de apă.
Structura și pasul “luncii” urbane determină dezvoltarea elementelor de detaliu din cadrul propunerii, atât la nivelul circulațiilor pietonale, cât și la nivelul sistemelor construite de conectare ale celor două maluri. Încercăm să definim un singur țesut urban integrat în fondul vegetal.
Multifuncționalitate, ecosistem urban
Intenția propunerii este de a transforma cursul râului într-un ansamblu multifuncțional integrat în care mix-ul de programe ludice și de conexiuni urbane rapide să fuzioneze într-o colecție de platforme flotante. Ansamblul multifuncțional este subordonat în același timp atât regulilor care definesc lunca urbană cât și necesităților de conectivitate pietonală ale contextului urban. Construim practic un ecosistem multifuncțional integrat.
Tipuri de COPCI
Sistemul constructiv pentru COPCI este de tip prefabricat, specific construcției pontoanelor flotante. Modelul ales implică un număr redus de operatori atât în timpul procesului de montaj, cât și în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare. În proiectarea COPCILOR folosim materiale ușoare și sisteme de prindere mecanice, reversibilitatea și adaptabilitatea constituind criterii fundamentale ale propunerii.
COPCI pentru tranzitul pietonal rapid - platforme flotante prevăzute cu rampe de acces, se pot reamplasa în funcție de necesitățile circulației pietonale. Pot fi reconfigurate și extinse cu elemente complementare în funcție de poziția pe care o au pe albia râului.
COPCI pentru sporturi urbane mixte - half pipe pentru skate, trotinete, role sau BMX. Pot fi folosite atât pentru traversarea rapidă cât și pentru antrenamente sau concursuri. Suprastructura poate funcționa sezonier (se poate demonta si depozita pe timpul iernii) iar infrastructura poate fi reconfigurată pentru integrarea altor funcțiuni (derdeluș pentru sănii sau simplă conexiune pietonală).
COPCI pentru pescuit - prevăzute cu plute motorizate (motoare electrice și puncte de încărcare montate pe pontonul “fix”) cu capacitate pentru doi pescari. Pluta de pescuit este la rândul ei multifuncțională, având și rol de punct de iluminat, purificator/filtru de apă, sistem de irigație pentru plantația de aliniament și sistem de vaporizare a apei pentru reducerea disconfortului termic în perioada verii. Plutele de pescuit se pot deplasa pe oglinda de apă între două COPCI, putând fi ancorate in spații proprii decupate în pontoanele fixe.