ro | en
Casa „S”
  • Distincția Holcim „Construim pentru oameni și planetă”

Casa „S”

Autori: arh. Andreea Guriță, arh. Robert-Gabriel Stoicescu

Comentariul autorului

Casa “S” reprezintă răspunsul nostru pregătit pentru apelul de idei, un manifest arhitectural în contextul actual puternic influențat de schimbările climatice.
În ansamblu, soluția propune un volum cât mai compact, înscris în logica minimizării punților termice. Totodată, volumetria generală a locuinței descrie o arcuire ușoară a elementelor de închidere superioară care, pe de-o parte favorizează circulația aerului la interior, pe de alta, asigură o dublă orientare a casei către cele două elemente definitorii ale cadrului natural existent, lacul și pădurea învecinată. Mai mult, sunt speculate avantajele condițiilor bioclimatice prin amenajările exterioare și practicarea de goluri contribuind la ventilarea naturală de tip incrucișat a tuturor categoriilor de spații.
Acoperiș verde
Casa va miza pe utilizarea într-un grad cât mai mare a acoperișurilor terasă plantate (sedum), în sistem intensiv. Astfel se obține combaterea fenomenului de „heat-island”, specific aglomerărilor urbane. Suplimentar, acoperișul plantat ajută la fixatrea particulelor de praf prin utilizarea unor specii de plante locale adaptate la climatul zonei de câmpie al României. De notat este și faptul că prin alegerea unui sistem intensiv (60 cm pământ vegetal+straturi de drenaj) se asigură o grosime suficientă pentru diminuarea supraîncălzirii vara, protejarea suplimentară a hidroizolației împotriva intemperiilor și izolarea termică a locuinței pe timpul iernii.
Reducerea consumului de apă
La nivelul acoperișului mineral/vegetal, a fost prevăzut un sistem de colectare a apelor pluviale care să reducă consumul de apă în exploatare. Preluarea apelor se realizează la nivelul spațiilor verzi de unde este drenată, filtrată, și direcționată către colectoare amplasate în curtea exterioară. Din aceste bazine de stocare apa este pompată fie către sistemul de apă cu uz menajer, utilizat la grupurile sanitare/mentență, fie pentru întreținerea zonelor plantate.
Vegetația utilizată ca element de control al microclimatului interior
În lungul zonei de zi (dining, living și bibliotecă) se dezvoltă o seră care ajută la creștereea performanței termice a fațadei prin formarea unui buffer termic care izoleaază suplimentar spațiul de locuit. De asemenea, sera are un rol activ în reglarea umidității și îmbunătățirea calității aerului prin producerea activă de oxigen și stocarea dioxidului de carbon. Totodată, pe lângă valoarea ambientală, sera asigură și ventilarea naturală a spațiilor de locuit prin deschiderea la partea inferioară și superioară a acestuia prize de admisie aer.
Răcire și încălzire pasivă
Inovația la nivelul fațadei constă în amplasarea pe fațada sud a unui perete termodinamic solar , de tip rammed earth. Această soluție tehnică folosește pământ compactat montat pe un schelet din lemn stratificat și are la partea superioară și inferioară trape mobile, care asigură admisia și evacuarea aerului, constituind tirajul natural de tip horn solar specific unui perete termodinamic solar. De asemenea, un rol important în asigurarea comfortului interior îl au și elementele de umbriere ieșite în consolă din zonele expuse la însorire exccesivă.
Producerea electricității din surse regenerabile la nivelul anvelopantei clădirii
În completarea strategiei de proiectare sustenabilă, așa cum a fost prezentată mai sus, ar mai fi de adăugat atenția asupra surselor regenerabile de energie. Proiectul implementează sisteme cu celule fotovoltaice la nivelul acoperișului, orientate spre sud, pentru captarea energiei solare. Electricitatea este transformată în curent electric cu ajutorul unui invertor și este stocată în sisteme de baterii pentru uz intern.
Principalul avantaj al utilizării sistemelor cu celule fotovoltaice este utilizarea acestora în tandem cu un sistem de pompe de căldură aer-aer pentru încălzirea și răcirea spațiilor interioare. Schimbătoarele de căldură asigură preîncălzirea/răcirea aerului introdus în funcție de anotimp și recuperarea temperaturii din aerul evacuat. Pentru a sporii eficiența energetică, sistemul este controlat de BMS prin senzor de CO2, umiditate și temperatură.