ro | en
Centru social varstnici

Centru social varstnici

Autori: Arh Alexandra Afrasinei, Arh Laura Popa Florea, Arh Adalgiza Ruth Iacob
Birou de proiectare: Afrasinei Alexandra Maria Birou Individual de Proiectare

Colaboratori: Arh Tudor Arsintescu

Comentariul autorului

Loc și comunitate
Proiectul face parte dintr-o serie de inițiative sociale care se dezvoltă într-o comunitate de etnie rroma din mediul rural, un loc cu o istorie particulară în care întâlnim primul experiment social al modernității - Falansterul de la Scăieni (1835-1836), inițiat de Teodor Diamant și bazat pe o perspectivă nouă asupra societății (socialismul utopic).
Proiectul este gândit ca un centru pentru vârstnici, pentru persoanele din comunitate care nu pot beneficia de ajutor din partea familiei, și este văzut ca o structură în care programul de cămin se îmbină cu cel de pregătire școlară (afterschool) pentru copiii rromi.
Pornind de la acest context social, natural și ideologic am încercat sa creăm un spațiu pentru comunitatea rroma, atât la nivelul construcției cât și al utilizării, din materiale locale, pământ compactat și lemn, un spațiu pe care să și-l aproprieze și care să faciliteze accesul la un trai decent pentru cele două categorii defavorizate implicate.
Proiect / materialitate / peisaj
Particularitatea proiectului constă în materialul și tehnica alese, respectiv pământul bătut/compactat, element de bază de proveniență locală, pus în operă de membrii comunității rrome ca utilizatori direcți ai proiectului. Volumul se adaptează peisajului și se raportează la acesta în două feluri diferite – pe de o parte prin deschiderile ce înrămează dealurile Văii Prahovei, pe de altă parte prin deschideri verticale direcționate spre pădure și poiana care se creează între masa construită și inflexiunile vegetației și copacilor. Cele două volume alăturate se întâlnesc într-un spațiu comun cu rol de socializare, loc de luat masa sau bibliotecă, în care vârstnicii interacționează cu copiii, astfel încât spațiul se transformă pe durata zilei din cămin de bătrâni în afterschool, cu rol benefic pentru ambele categorii sociale. Întreaga zona comună, care nu se reduce la spațiul de intersecție, ci se dilată în tot spațiul de circulație/bibliotecă, are o comunicare vizuala punctuală spre pădure, zona cea mai protejată ce permite accesul copiilor și al vârstnicilor care își regăsesc rolul și pot contribui la o schimbare de mentalitate și perspectivă pe termen lung.