ro | en
Împreună... Centru educațional în Busua
  • Premiul secțiunii „Arhitectură de portofoliu / arhitectură publică”

Împreună... Centru educațional în Busua

Autori: arh. Andreea Guriță, arh. Robert-Gabriel Stoicescu

Comentariul autorului

Împreună... Centru educațional în Busua

în ultimii ani comunitățile africane se remarcă tot mai des prin efervescența lor cu care desfășoară diverse proiecte educaționale atât cu copii cât și cu adulți. Interesul lor pentru a se dezvolta cultural este susținut și încurajat, iar acest lucru a antrenat construirea de centre educaționale noi, care pentru arhitecți este un prilej frumos de a avea un prim contact cu această civilizație.

În cazul nostru, prima întâlnire cu civilizația africană a orașului Busua se traduce prin citirea și înțelegerea țesutului tradițional de locuințe care a fost primul reper in gândirea conceptului arhitectural al centrului educațional.

Așadar, a fost remarcată trecerea de la spațiul public animat, la spațiul semi-public și privat, intim. Această tranziție se croiește printre corpurile de clădire creând adevărate culoare lungi în adâncimea parcelelor, ceea ce reiterează și proiectul nostru. Ideea de culoar, întâlnită în țesutul tradițional, este marcată în propunerea noastră de cele doua trasee care conduc circulațiile spre interiorul ansamblului și delimitează întotdeauna pe ambele părți căi de trecere cu nivel de intimitate diferit. Totodată ținând seama de contextul existent, atât construit cât și cel de vegetație, cele doua trasee arcuite, marchează fidel și poziția arborilor in situ.

Pentru că un temei al proiectului a fost realizarea unei dezvoltări sustenabile, conceptul a fost ghidat în toate fazele de atitudinea față de mediu, contextul social și cel economic.

Propunerea ansamblului educațional a urmărit încă din fazele de creionare ale conceptului principii și strategii de proiectare bioclimatică. Așadar, demersul proiectului a presupus de asemena și căutarea unei raspuns la condițiile cadrului natural existent precum însorirea, nivelul de umiditate, circulația maselor de aer, tipul de vegetație.

Pornind de la orientarea volumelor principale față de punctele cardinale, practicarea strategică a golurilor pe fațadă a creat deschideri mai mici pe laturile însorite exccesiv, respectiv mai mari pe părțile opuse pentru Hub-ul comunitar și clasele pentru adulți. În ceea ce privesc unitățile de cazare pentru voluntari, strategia diferă, prin specularea aportului solar. În acest caz, latura lungă este dezvoltată pe direcțiile de însorire, expunând suprafața ampla de perete realizat din pământ compactat cu rol de masă termică.

Mai mult, materialele principale de construire utilizează resursa locală (pamânt compactat, cărămizi, elemente vegetale, lemn, trunchiuri de bambus) pe de-o parte pentru economia proiectului, pe de altă parte, punerea în operă este mult mai eficientă folosind tehnici specifice tradiționale binecunoscute.

Pentru că centrul educațional adună membrii comunității la activitați diverse de dezvoltare personală este încurajată conexiunea permanentă cu cei din exterior integrând spații publice precum piațeta cu tarabe în zona verde de langă livadă.