ro | en
Regenerarea urbană a zonei Pieței Cibin, Sibiu

Regenerarea urbană a zonei Pieței Cibin, Sibiu

Autori: arh. Dan Marin, arh. Ruben Pintea, arh. Alexandru Ambrosă, arh. Dragoș Măzărianu, arh. Alexandru Voicu, stud. arh. Polina Sencu

Comentariul autorului

1. CONCEPT DE AMENAJARE URBANĂ

Piața Cibin - nu numai o piață agro-alimentară, ci și o piață urbană

Clădirea se retrage față de strada Turnului pentru a delimita o piață urbană cu un triplu rol: (1) un spațiu al intrării principale în piața agro-alimentară; (2) un spațiu care pune în valoare clădirea Băncii Centrale; (3) un spațiu în care sunt expuse o parte a vestigiilor arheologice.
Frontul opus al acestei noi piețe va fi constituit dintr-o plantație înaltă care are rolul de a delimita spațiul și de a marca începutul axului verde de pe strada Turnului, care conduce către centrul istoric.

Piața Cibin – orizontalitate și deschidere

Exprimat spațial, planul clădirii generează un volum prismatic, înscris în liniaritatea orizontală a axului Cibinului și în silueta orașului, dar și suficient de înalt pentru a permite, de la nivelul terasei ultimului nivel, o vedere largă către centrul istoric și către râul Cibin.
Tratarea arhitecturală acestui volum răspunde dublei condiționări a programului funcțional și a situației urbane: închidere cu panouri de cărămidă aparentă, la etajele destinate parcajului suprateran / închidere cu panouri vitrate glisante, la parterul destinat pieței agro-alimentare. În acest mod, la nivelul străzii, spațiul interior este accesibil trecătorilor și vizitatorilor din toate direcțiile.

Strada Turnului, Piațeta Coroana, Piațeta Teatrului Gong – desigilare și vegetalizare

Ca principală legătură a Pieței Cibin cu centrul istoric, strada Turnului este remodelată în vederea decongestionării și transformării ei într-un culoar verde către centrul istoric. Zona carosabilă își păstrează actuala îmbrăcăminte de astfalt, în timp ce la nivelul trotuarelor asfaltul este înlocuit cu un pavaj permeabil din piatră cubică.
Pentru celelalte străzi se propune un pavaj general din piatră cubică; local, în anumite spații, pavajul este realizat cu dale de piatră.
Prezența piațetei Coroana este accentuată prin eliminarea parcajului și prin plantarea unor alinimente de arbori care delimitează mai ferm spațiul pietonal.
Piațeta Teatrului Gong este plantată și reorganizată ca o continuare a funcțiunii acestuia, ca un loc destinat spectacolelor în aer liber.

2. OBIECTUL ARHITECTURAL

Concepția spațială și materialitatea clădirii traduc asocierea unui program pragmatic cu o expresie simbolică, exprimată la nivelul ansamblului prin gruparea în jurul unui spațiu central, protejat si acoperit cu sticlă, și prin deschiderea echivalentă pe trei laturi, cu o maximă accesibilitate.
Ca prezență evocatoare a fostului bastion prezent altădată în acest loc, volumul de cărămidă traduce această idee prin închiderea și aparenta masivitate a etajelor, pe de o parte, și prin reducerea închiderii parterului la o structură punctuală constant ritmată, pe de alta.
Parterul este situat la cota trotuarului și este destinat pieței agro-alimentare, concepută ca un spațiu complet transparent în termenii materialității și ai circulației: închiderile sunt realizate din panouri glisante de sticlă care, atunci când vremea o permite, pot fi retrase pentru a facilita accesul din toate direcțiile și a unifica interiorul și exteriorul.
Etajele 1 și 2 sunt destinate parcajului pentru automobile și motociclete. Etajul 3 este destinat funcțiunilor complementare: expoziție, cu orientare nord și privind către piața urbană și strada Turnului / spații comerciale sau săli destinate unor activități culturale / restaurante și terase cu vederi către Cibin și către centrul istoric al Sibiului.