ro | en
Reabilitare, restaurare, consolidare și extindere școală gimnazială în Huși, județul Vaslui

Reabilitare, restaurare, consolidare și extindere școală gimnazială în Huși, județul Vaslui

Autori: arh. Michaela Gafar, arh. Gheorghe Pop, arh. Agostino Bossi, arh. Bianca Flutur
Birou de proiectare: ASIX DESIGN

Colaboratori:
Structura: Inginerie Seismică S.R.L.
Instalații: IPCT Instalații S.R.L.
Beneficiar: Primăria Muncipiului Huși, Județul Vaslui

Comentariul autorului

Construcția existentă ce urmează a fi consolidată, reabilitată, restaurate elementele decorative ale fațadei și extinsă cu un nou corp de clădire, este clasată ca monument istoric (Cod LMI VS-II-m-B-06821), data edificării fiind 1893.
Scopul intervenției este asigurarea nivelului calitativ adecvat desfășurării procesului educațional și oferirea spațiului suplimentar necesar pentru a aduce noua școală la standardele actuale pentru activitățile educaționale, cât și pentru implementarea standardului NZEB. Proiectul propus are scopul de a oferi tinerilor spații de formare, dotări și echipamente care răspund nevoilor unei școli moderne, care știe să îmbine memoria cu inovația.

OBIECTUL 1 - Construcție existentă clasată ca monument istoric
Școala gimnazială existentă pe amplasament va dispune de 4 (patru) săli de clasă (existente), spații administrative și grup sanitar personal/ persoane cu dizabilități precum și circulații orizontale – un hol de distribuție către toate funcțiunile existente, accesibil prin intermediul a două windfgang-uri din axul fațadei principale și cel al fațadei posterioare, dinspre curte. Toate spațiile se desfașoară la nivelul parterului. Clădirea școlii are formă dreptunghiulară în plan și prezintă acoperiș tip șarpantă în 4 ape, cu învelitoare din tablă.
Clădirea dispune de un subsol parțial cu suprafața de 50 mp (fost beci), boltit în plin cintru, cu înălțime liberă de 2,30m, accesibil din curtea imobilului prin intermediul unei rampe. Se propune amenajarea acestui spațiu pentru activități expoziționale temporare, organizate de către școală sau de către comunitatea locală/ municipalitate.
Spațiul clădirii monumentale nu va fi alterat în niciun fel, ci, prin măsurile de intervenție luate va fi pus în valoare. Se propune un mobilier din lemn de fag, modular, unicat, care să permită conformarea diferitelor soluții spațiale în cadrul sălilor de clasă răspunzand astfel tuturor tipurilor de activităti de studiu, individuale sau colective, recreative sau reprezentative (teatru, muzică, poezie).

OBIECTUL 2 - Extindere construcție nouă cu două aripi noi de clădire, articulate între ele și așezate la cote diferite de călcare, astfel încat să speculeze căderea accentuata a terenului pe care sunt amplasate.
Noile clădiri, extinderea propusă, au fost imaginate pentru a se conforma unei imagini globale armonice care pune în valoare prezența istorică împreună cu cea a contemporaneității, respectând recomandările Studiului istoric. Așezarea lor ține cont de diferența de nivel între cele două străzi: I.L.Caragiale și Melchisedec de cca 3m. Legătura dintre edificii – clădirea monument istoric și cele două aripi ale noii cladiri propuse este asigurată prin intermediul unui parcurs, care prin soluția oferită a eliminat orice posibilă barieră arhitecturală. Se realizează astfel o „promenadă” arhitecturală prin intermediul unui parcurs facil, format dintr-o succesiune de pasaje și alei acoperite/ protejate care se dezvoltă într-un context vegetal, desfășurat pe diferite niveluri, punctat cu mici spații de odihnă și repaos.

Prima aripă a extinderii este legată de clădirea existentă printr-un corp de legatură vitrat pe ambele laturi și adăpostește funcțiunile de alimentație, dar și orice alt tip de activități cum ar fi expoziții de lucrări ale elevilor, expoziții temporare, întâlniri și activităti colective, deschise și comunitătii orașului. Spațiul sălii de mese este deschis catre exterior catre o curte interioară amplasată către cladirea existentă a școlii și este mobilat cu mese mari, proiectate în respectul nevoilor practice de utilizare, ușor de gestionat, caracterizate prin robustețe și prin ușurinta în exploatare fiind prevăzute cu suprafețele albe și lavabile, mobilitate pentru diferite aranjamente, conform necesităților. Acest prim corp este prevăzut și cu un oficiu pentru recepționarea și servirea mesei în sistem catering, grupuri sanitare pe sexe, hol distribuție cu accese pe ambele fațade.

A doua aripă a extinderii se desfășoară în partea de jos a lotului, la nivelul străzii Melchisedec, aliniată la aceasta, fiind accesibilă direct din strada Melchisedec. Această aripa a extinderii va adăposti un laborador/ CDI, o bibliotecă și cabinetul medical, hol distribuție cu accese pe ambele fațade, grupuri sanitare și spatii tehnice. O atenție deosebită a fost alocată mobilierului bibliotecii fiind asigurată atât utilizarea lecturii tradiționale a cărții cât și inițierea utilizării instrumentelor informatice.
Spațiul bibliotecii este amenajat pentru treizeci de elevi care vor putea să lucreze individual sau colectiv. Biblioteca este accesibilă și din strada Melchisedec fiind accesibilă în diverse ocazii şi de către comunitate.

Cele 2 aripi sunt articulate în plan sub forma literei V și sunt legate prin rampe și pasarele pietonale.
Astfel, legătura dintre aceste două corpuri ale extinderii propuse se face prin intermediul a doua rampe lungi cu pante lejere care preiau diferența de înălțime a terenului de cca 3m. De asemenea, din prima aripă a noii cladiri se poate accede direct, prin intermediul unei pasarele acoperite, la terasa aripii inferioare, amplasată la acelasi nivel, prevazută cu pavaj din placi de travertin si cu o gradină suspendată, decorată cu plantație joasă ornamentală, loc de repaus și recreație pt copii.

O atenție specială este acordată prin proiect, amenajărilor exterioare, astfel încât incinta să poată fi circulabilă între accesele existente de pe cele două străzi, prin intermediul unor planuri înclinate și a treptelor. Terase exterioare prevăzute cu mobilier urban, spații verzi și o Gradină ocupațională vor fi astfel amenajate.
Grădina este organizată printr-o succesiune de spații deschise, terasate, urmând declivitatea naturală a terenului și contribuind în acest fel la sistematizarea și stabilizarea terenului aflat în panta accentuată.
Suprafețele astfel obținute vor fi plantate cu plante de mica înălțime și aranjate astfel încat să se poată realiza mici zone experimentale pentru observare a procesului, de la însămânțare și cultivare, până la recoltare și valorificare. Scara de acces la terasele astfel amenajate este echipată cu un sistem de pergole de lemn pe care vor fi dispuse varietăți vegetale cățărătoare. Alveolele rezultate în urma designului rampelor de acces vor fi plantate cu arbuști ornamentali și diferite varietăți de flori.

Intervenția propusă, designul și amenajarea împrejmuirilor și a trotuarelor către cele două străzi, își propune să ofere o nouă imagine a spațiului public urban și contribuie la construirea unei noi imagini a orașului și nu doar a ansamblului școlar. Prin propunerea realizată se dorește crearea unei noi forme de școală deschisă și integrată in viata orasului.
Proiectul a fost realizat in faza SF si aprobat de catre investitor, urmand faza de avizare, autorizare, proiect tehnic și execuție.