ro | en
Alternativ împreună

Alternativ împreună

Autori: arh. Gabriel-Andrei Alexoiu, arh. Alexandra-Cristiana Comănici, arh. Bianca-Maria Păun
Birou de proiectare: Conic Design Studio S.R.L.

Colaboratori:
Beneficiar: Millenium Image & Communication Grup S.R.L.

Comentariul autorului

Instalațiile propuse explorează modalități prin care oamenii conștientizează că sunt împreună prin intermediul principalelor simțuri - simțul vizual, simțul tactil și auditiv. Interacțiunea dintre oameni pare să fie din ce în ce mai limitată, tocmai de aceea propunerea potențează simțurile cu scopul de a conștientiza într-o manieră diferită prezența umană.

WITH YOUR HEAD
În cadrul acestei instalații, vizitatorii pot să comunice doar prin intermediul privirii în momentul în care pătrund în nișă simultan prin punctele de acces. Cadrul vegetal neutru transpus la infinit reprezintă contextul întâlnirii dintre persoane și conectarea acestora la nivel vizual.

WITH YOUR HEART
Percepția tactilă a spațiului este influențată de numărul de persoane prezente simultan în cameră și tipul de mișcări pe care aceștia le întreprind, deplasând volumul de apă găzduit de baloane și mulându-se pe pieptul siluetelor alăturate.

WITH YOUR STEPS
Prezența în spațiu și orice tip de interacțiune umană este transpusă prin intermediul pardoselii la nivel sonor și mai apoi la nivel vizual. Fiecare mișcare a cate unui vizitator se face simțită de către ceilalți prin intermediul sunetului și a luminii. Fiecare mișcare compune spațiul și starea persoanelor prezente în cameră, inițial printr-o manifestare sonoră, iar ulterior o semnalizare luminoasă, vizuală.

Cum functioneaza instalația:
WITH YOUR HEAD
Atmosfera primei încăperi este apăsătoare la prima vedere, cu tavanul coborât la 2m înălțime și logo-ul ca unică sursă de lumină. Gradenele perimetrale aferente fantei din plafon invită la descoperirea spațiului ascuns în nișa tavanului. Reflectarea elementelor vegetale îndeamnă la o privire în profunzime până la vizitatorii din cealaltă parte a încăperii, asigurând contactul vizual.

WITH YOUR HEART
Pentru a pătrunde în spațiu, vizitatorii sunt nevoiți să miște volumul de apă, navigând printre piesele de “domino”. Mișcarea în prezența altor persoane în încăpere garantează interacțiunea tactilă dintre acestea. În acest spațiu, deplasarea devine un joc și automat o interacțiune.

WITH YOUR STEPS
A treia experiență coboară către nivelul pardoselii. Pătrunderea în spațiu și zgomotul pașilor pe pardoseala minerală semnalizează prezența umană prin sunet și activarea benzilor led. Lumina și sunetul sunt condiționate de mișcări ceea ce va genera o atmosfera dinamica.