ro | en
Anuala de Arhitectură » 2023 » Conferința “Inclusive Cities”

Programul conferinței “Inclusive Cities”

Despre conferință Programul conferinței

November, 15 2023 – ING Hubs

Opening remarks

10:00 Declaration for an Inclusive Bucharest – Emil Ivănescu, Bogdan Andrei Fezi, Robert Zotescu, Cătălin Berescu
10:07 The Theme and Curatorial Discourse of the Bucharest Architecture Annual 2023 and Interactive Exhibition – Mihaela Șerban & Iris Popescu

Session 1 - INCLUSIVE

10:15 Introduction
Robert Zotescu
10:20
Keynote Speaker
Onny Eikhaug - Innovating with People - Inclusive Design and Architecture
10:50
Keynote Speaker
Jos Boys - Valuing disability and difference in the shaping of public spaces
11:20 Keynote Speaker
GDAM - the working group for Dâmbovița: Bogdan Suditu, Emil Ivănescu, Richard Budai, Andrei Fenyo, Doru Frolu
Details

The Dâmbovița Working Group was born in 2022 following the conference organised by OAR Bucharest, OAR and the Ivan Patzaichin Association on urban waters in Romania. Following the event, which brought together both the national and local administrations in Bucharest, a series of initiatives concerning the waters that flow through Romanian towns were presented to the public. In more detailed discussions on Dâmbovița and Bucharest, the need for a multidisciplinary group for Dâmbovița was outlined. In more detailed discussions on Dâmbovița and Bucharest, the need for a multidisciplinary group for Dâmbovița emerged. Immediately after the conference, with the support of the Bucharest Prefecture, the Bucharest City Hall, together with OAR Bucharest and the Ivan Patzaichin Association, created this working group under the coordination of the PMB, to which all the institutions dealing with Dâmbovița were invited, from Apele Române and Apa Nova to Metrorex, sector town halls and commune town halls. In the end, the group reached about 30 people, specialists in different fields, who held a constant professional dialogue for the development of Dâmbovița in the spirit of transforming it from a limit or a barrier to the Capital, as it is today, into a common urban public space, integrating Bucharest. It was the first time in the last 30 years that such an initiative had come together.

Grupul de Lucru Dâmbovița a luat naștere în anul 2022 în urma conferinței organizate de OAR București, OAR și Asociația Ivan Patzaichin privind apele urbane din România. În urma evenimentului care a alăturat atât administrația națională, cât și administrații locale din București, au fost prezentate publicului o serie de inițiative privind apele ce traversează localitățile din România. În discuții mai detaliate privind Dâmbovița și Bucureștiul, s-a conturat necesitatea unui grup pluridisciplinar pentru Dâmbovița. Imediat după conferință, cu sprijinul Prefecturii București, Primăria Municipiului București, împreună cu OAR București și Asociația Ivan Patzaichin, au creat acest Grup de lucru sub coordonarea PMB, la care au fost invitate toate instituțiile care se ocupă de Dâmbovița, de la Apele Române și Apa Nova până la Metrorex, primării de sector și primării de comune. În final, grupul a ajuns la aproximativ 30 de persoane, specialiști pe diferite domenii, care au purtat un dialog profesional constant pentru dezvoltarea Dâmboviței în spiritul transformării ei dintr-o limită sau o barieră a Capitalei, cum este în prezent, într-un spațiu public urban comun, integrator pentru București. A fost prima dată în ultimii 30 de ani când o astfel de inițiativă s-a coagulat.

11:40 QA session
Topic Inclusive, moderator Robert Zotescu
12:20 Coffee break

Session 2 - New European Bauhaus & climate

Introduction
Yvonne Toader
12:50
Keynote Speaker
Joost Beunderman & Dark Mater lab - the integrated(just!) transition imperative - how the climate neutrality mission changes everything
13:20
Keynote Speaker
Ivana Stancic - New European Bauhaus Economy project
13:50 Keynote Speaker
Monica Loloiu, Dan Felix Paraschiv, Mihaela Hărmănescu - New European Bauhaus in Romania
Details

The New European Bauhaus programme is known to some extent in Romania, although it is extremely strong in Europe. It is generated on the basis of three core values: inclusiveness, sustainability and aesthetics. Mrs Monica Loloiu, representing the European Commission in Romania, together with Dan Felix Paraschiv and Mihaela Hărmănescu, representing the OAR, discuss the implementation of this European programme in Romania.

Programul New European Bauhaus este cunoscut într-o anumită măsură în România, deși este extrem de puternic în Europa. El este generat pe baza a trei valori esențiale: incluziune, durabilitate și estetică. Doamna Monica Loloiu, ca reprezentantă a Comisiei Europene în România, alături de Dan Felix Paraschiv și Mihaela Hărmănescu, ca reprezentanți ai OAR, discută despre implementarea acestul program european în România.

14:20
Keynote Speaker
Corinne Jaquand - Paris facing climate adaptation
14:50 QA session
QA session with all keynote speakers, moderator Yvonne Toader
15:40 Lunch break

Session 3 - Inclusive devices & new natures

16:35 Introduction
Emil Ivănescu - President of the Romanian Order of Architects, Bucharest Branch.
16:40
Keynote Speaker
Phil Ayres - Biohybrid Architectures: designing with living organisms
17:10
Book launch
Inclusive Design, Iris Popescu & Mihaela Șerban →
18:00 Coffee break
18:20
Book launch
Who is the architect?, publisher Building Diversity, with Danish Architecture Press, representatives: Christine Bjerke, Thea Høeg, Kristoffer Lindhardt Weiss →
19:10 Keynote Speaker
Joint debate with the participants and synthesis of the Inclusive Bucharest Declaration - moderator Emil Ivănescu
Details

At the end of the Inclusive Cities International Conference on 15 November, all participants are invited to participate in an exchange of ideas for the finalization of the Declaration for an Inclusive Bucharest. This material will be sent to the press, the general public and local administrations, to set an example for the urban public space of the Capital and the quality of the built space.

La finalul Conferinței internaționale Inclusive Cities din ziua de 15 Noiembrie, toți participanții sunt invitați să participe la un schimb de idei pentru definitivarea Declarației pentru un București Incluziv. Acest material va fi transmis către presă, publicul larg și administrațiile locale, pentru a constitui un exemplu cu privire la spațiul public urban al Capitalei și a calității spațiului construit.

20:10 Inclusive Quiet Party

November 16, 2023 - Throne Room/ MNAR - UNESCO International Heritage Day

Session 4: Inclusive Bucharest

14:30 Introduction
Emil Ivănescu - President of the Romanian Order of Architects, Bucharest Branch.
14:35
Keynote Speaker
Eric Huybrechts - Schéma directeur de la région Île-de-France, moderator Bogdan Andrei Fezi →
15:15 Keynote Speaker
PMB and Sector Municipalities - Urban Public Space of Bucharest, how we improve it and how we manage it; public space projects for the Capital, moderator Emil Ivănescu
Details

PMB and sector town halls - Bucharest's Urban Public Space - how do we improve it? Public space projects for Bucharest. All the mayors of Bucharest are invited to discuss the quality of urban public space from the perspective of inclusiveness.

PMB și primăriile de sector - Spațiul Public Urban al Bucureștiului - cum îl îmbunătățim? Proiecte de spațiu public pentru București. Sunt invitați toți primarii Bucureștiului pentru a discuta despre calitatea spațiului public urban din optica incluzivității.

16:35 Keynote Speaker
Working Group 112 Heritage – Iulia Stanciu & Ștefan Balici, OAR Bucharest: 112 Recovery
Details

An initiative of the OAR Bucharest working group, 112 Patrimony, 112 Recovery develops an inclusive attitude in the context of the built environment, heritage and how building materials from demolitions can be recovered.

O inițiativă a grupului de lucru OAR București, 112 Patrimoniu, 112 Recuperare dezvoltă o atitudine incluzivă în contextul mediului construit, al patrimoniului și al modului cum pot fi recuperate materialele de construcții provenite din demolări.

16:45 Keynote Speaker
OAR Bucharest & Help Autism - Emil Ivănescu, Daniela Bololoi, Mihaela Șerban, Adrian Zerva, Cătălin Moisescu, Laura Cristea: The first inclusive children's camp in Romania
Details

The Help Autism Association took the initiative to build the first inclusive camp for children and turned to OAR Bucharest and ASAR for advice in 2021 and 2022. OAR Bucharest, through the Bucharest Architecture Year 2022 organized the first solution competition in Romania for the construction of a children's camp. For almost 30 years, no children's camps have been built, as the legislation in this field is precarious. By organising this competition, OAR Bucharest has identified all these legislative and regulatory problems. The winner of the competition has created a spectacular project for Romania, which is currently under construction.

Prima tabără incluzivă din România: Help Campus - Help Autism & OAR București. Asociația Help Autism a avut inițiativa construirii primei tabere incluzive pentru copii și a apelat la OAR București și ASAR pentru consiliere, în anii 2021 și 2022. OAR București, prin Anuala de Arhitectură București 2022 a organizat primul concurs de soluții din România pentru construirea unei tabere de copii. De aproape 30 de ani, nu au mai fost construite tabere pentru copii, legislația în domeniu fiind precară. Organizând acest concurs, OAR București a identificat toate aceste probleme legislativ-normative. Câștigătorul concursului a realizat un proiect cu totul spectaculos pentru România, care, în momentul de față, este în construcție.

17:00 Closing of the 'Inclusive Cities' International Conference
Declaration "For an Inclusive Bucharest".